pic

Leverandører for privatpersoner.

Vital ernæring as, leverer hovedsakelig til sykehus og sykehjem via landsdekkende grossister. For tiden har vi ingen distributør som kan levere hele vårt sortiment til privatpersoner.  Vi jobber med saken og håper å kunne endre på dette raskt.

Levererandører som leverer deler av vårt sortement

 

Har du behov for Sooft Meals og bor i et område vi ikke kan levere Sooft Meals direkte?

Med bakgrunn i den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester, har man rett på hjelp fra sin hjemkommune. De skal skaffe spesialmat ved behov. Dette forutsetter at din kommune har matombringing (levering av mat hjem på dør). Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe. Les mer her.