En fransk studie fra 2014 undersøkte virkningen av proteinrike kjeks for eldre sykehjemsbeboere med tygge problemer på vektøkning 1)Pouyssegur, V., Brocker, P., Schneider, S. M., Philip, J. L., Barat, P., Reichert, E., … & Bensussan, L. (2014). An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss and anorexia: open, randomised controlled trial of efficacy in institutionalised, malnourished older adults. Age and ageing, 150.

Næringstilskuddet som ble benyttet var smørkjeks med ekstra protein. Syv sykehjem og 154 underernærte sykehjemsbeboere over 70 år deltok i studien.

Det var en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Alle deltakerne ble tilbudt den vanlige maten som ble servert på sykehjemmene. I tillegg fikk intervensjonsgruppen åtte kjeks daglig (11,5 g protein, 244 kcal) i 6 uker.

Målet med studien var å undersøke hvilken effekt kjeksene hadde på vektøkning i løpet 6 uker, samt effekt på appetitt, trykksår og diaré.

Resultatene fra studien viste at gjennomsnittsvekten økt i intervensjonsgruppen (n = 88) sammenlignet med kontrollgruppen (n = 87) uten kjeks (P = 0,038). Vektøkning vedvarte 1 måned og 3 måneder etter at studien var avsluttet, med en reduksjon i diaré. Kjeksene hadde alene en positiv innvirkning på vekt (P = 0,024), appetitt (P = 0,009), trykksår (p = 0,031) og diaré (P = 0,027).

 

Illustrasjonene viser vektøkningen blant deltagerne etter 6 uker.  

Skjermbilde 2015-04-07 kl. 19.50.08

En tidligere studie viste at smak og tekstur på kjeksene var godt likt blant 30 institusjonalisert eldre 2)Pouyssegur, V., Brocker, P., Schneider, S. M., Philip, J. L., Barat, P., Reichert, E., … & Bensussan, L. (2014). An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss and anorexia: open, randomised controlled trial of efficacy in institutionalised, malnourished older adults. Age and ageing, 150.

I tillegg viste en tidligere undersøkelse som involverer 15 institusjonalisert eldre at inntak av ca. fem kjeks i to måneder bidro til å stabilisere vekten (± 1,5% vektvariasjon) og resulterte i en vektøkning hos 60% av brukerne (upublisert data).

Studien indikerer at det å innføre kjeksene for underernærte sykehjemsbeboere vil redusere dødeligheten og samtidig redusere kostnadene for omsorg.


For mer informasjon:

LES HELE STUDIET HER :Protibis cookies – Clinical study 1 – publication in Age Ageing

For mer informasjon om de protein- og energirike kjeksene

Fotnoter, henvisninger fra teksten ovenfor:   [ + ]

1. Pouyssegur, V., Brocker, P., Schneider, S. M., Philip, J. L., Barat, P., Reichert, E., … & Bensussan, L. (2014). An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss and anorexia: open, randomised controlled trial of efficacy in institutionalised, malnourished older adults. Age and ageing, 150
2. Pouyssegur, V., Brocker, P., Schneider, S. M., Philip, J. L., Barat, P., Reichert, E., … & Bensussan, L. (2014). An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss and anorexia: open, randomised controlled trial of efficacy in institutionalised, malnourished older adults. Age and ageing, 150