Knappen er en forening for foreldre til barn med spise- og ernæringsproblemer.  Knappen har av som mål å omfavner en bred gruppe barn. For å gi noen eksempler på mangfoldet i foreningen kan nevnes familier med prematurbarn, hjertebarn, barn med lungesykdom, barn med cerebral parese, multi handicapede barn, og for ikke å glemme ellers friske barn som av ulike grunner har spise og ernæringsproblemer.

Foreningens viktigste oppgave er å være til hjelp og støtte for foreldre i en vanskelig situasjon. Foreldre står ofte alene når det gjelder denne type problemer, og per i dag finnes det liten kompetanse og få tiltak som forebygger eller konkret hjelper barn med alvorlige spise og ernæringsproblemer. Knappen ønsker å drive opplysende og veiledende virksomhet.

4 ganger i året gir de ut et medlemsblad. I siste utgave står det om Protibis. Mange barn med spisevansker spiser jo kjeks, og da er det jo ok å gi de noe som er nyttig.

Knappen