LEVERING TIL HELE LANDET VIA VÅRE LEVERANDØRER

Leverandører for: sykehus, sykehjem, kjøkken

MEDIQ_RGB_print

www.mediq.no

Tlf. kundeservice: 67 02 43 30


Servicegrossistene-logo

www.servicegrossistene.no

Tlf. kundeservice: 32 21 80 00


Wwwhttp://vitalernaering.no/sooft-meals-kjopsinformasjon/ASKO_logo

www.asko.no

Tlf. kundeservice: 22 16 90 00

For levering av produkter som hører til 123puré og andre teksturprodukter tar vi kun i mot bestillinger direkte. Rask leveringstid. 

Trykk på aktuelle leverandør for mer informasjon:

For levering Oslo og Akershus direkte hjem på døren (leverer også de fleste varer til hele landet via Bring):

123levert_undertekst_cmyk

www.123levert.no

Tlf. kundeservice: 907 05 200


Levering hjem på dør i hele landet (fører ikke Sooft Meals):

MEDIQ_RGB_print

www.mediq.no

Tlf. kundeservice privat: 67 02 44 40

 

Har du behov for Sooft Meals og bor i et område vi ikke kan levere Sooft Meals direkte?

Med bakgrunn i den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester, har man rett på hjelp fra sin hjemkommune. De skal skaffe spesialmat ved behov. Dette forutsetter at din kommune har matombringing (levering av mat hjem på dør). Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe. Les mer her.

Individuell refusjon

Formålet med blåreseptforskriften/refusjonsordninger er å bidra til å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til næringsmidler ved sykdom, samt å bidra til at pasienter eller folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter. Les mer her.

For levering av produkter som hører til 123puré og andre teksturprodukter tar vi kun i mot bestillinger direkte. Rask leveringstid.