Matvaretabellen.no er oppdatert med nye og reviderte matvarer – Inzone Vitality er nå med!

Matvaretabellen ble i dag utvidet med mange nye matvarer. Vi ser en økt fokus på eldre og ernæring. Det har ført til at også våre protein og næringstette supper, Inzone Vitality, er med. Les mer her.