NÆRINGSTETTE FROKOSTER. PROTEIN OG ENERGIRIKE FROKOSTER

Næringstette frokoster er viktig for småspiste. Når man har fastet hele natten, er det viktig å ikke glemme eller hoppe over frokosten. Kroppen har bruk for ny energi til å fylle opp i depotene. Kroppen vil i løpet av natten ha brukt opp sine reserver av protein og fettstoffer. Kroppen er bokstavelig talt sulten etter næring. Frokosten gir deg energi til dagen, og kroppen får samtidig dekket sitt behov for viktige næringsstoffer.

Småspiste vil ha behov for ekstra energi- og næringstett kost. Denne kostformen er egnet for underernærte og småspiste, samt pasienter som trenger å gå opp i vekt før en operasjon eller annen behandling, hvor bruk av vanlig energi- og næringstett kost ikke gir tilfredsstillende resultater.

Denne kosten anbefales kun til bruk over en kortere periode.

Prinsippet for denne kostformen er meget små energirike måltider kombinert med flere mellommåltider sammenliknet med standardkostene.

Målsettingen med denne kostformen er å tilfredsstille pasientens behov for energi, protein, vitaminer og mineraler i et mindre volum, å behandle underernæring ved å oppnå ønsket vektøkning, samt forebygge underernæring når matinntaket forventes å være lite og/eller behovet er ekstra stort. 1)


Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for småspiste kan være vanskelig.

Næringstette oppskrifter passer spesielt for alvorlig syke eller for de som har langvarig sykdom. Mat for syke har andre krav til næringsammetning enn for friske voksne. Vanligvis har du ikke den helt store appetitten når du man er syk, men det er viktig å få i seg næring.

Mat for syke har et endret krav til næringssammentning. Behovet for energi er redusert, men behovet for viktige næringsstoffer (vitaminer og mineraler) er fortsatt den samme. Det stiller større krav til maten som inntas. En person i ernæringsmessig risiko skal tilbys 6 måltider i løpet av dagen. 1) Det kan være utfordrende å få til om man ikke har noen hjelpemidler.

På tross av at de beveger seg som regel mindre har syke et økt proteinbehov.