En fransk studie fra 2014 undersøkte virkningen av proteinrike kjeks på vektøkning hos eldre sykehjemsbeboere med tyggeproblemer.

Næringstilskuddet som ble benyttet var proteinrike kjeks laget med smør og ekstra proteiner. Syv sykehjem og 154 underernærte sykehjemsbeboere over 70 år deltok i studien.

Det var en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Alle deltakerne ble tilbudt den vanlige maten som ble servert på sykehjemmene. I tillegg fikk intervensjonsgruppen åtte kjeks daglig (11,5 g protein, 244 kcal) i 6 uker.

Målet med studien var å undersøke hvilken effekt kjeksene hadde på vektøkning i løpet 6 uker, samt effekt på appetitt, trykksår og diaré.

Resultatene fra studien viste at gjennomsnittsvekten økte i intervensjonsgruppen (n = 88) sammenlignet med kontrollgruppen (n = 87) uten kjeks (P = 0,038). Vektøkning vedvarte 1 måned og 3 måneder etter at studien var avsluttet med en reduksjon i diaré. Kjeksene hadde alene en positiv innvirkning på vekt (P = 0,024), appetitt (P = 0,009), trykksår (p = 0,031) og diaré (P = 0,027).

 

Illustrasjonene viser vektøkningen blant deltagerne etter 6 uker.  

Proteinrike kjeks

En tidligere studie viste at smak og tekstur på kjeksene var godt likt blant 30 institusjonalisert eldre.

I tillegg viste en tidligere undersøkelse som involverer 15 institusjonalisert eldre at inntak av ca. fem kjeks i to måneder bidro til å stabilisere vekten (± 1,5% vektvariasjon) og resulterte i en vektøkning hos 60% av brukerne (upublisert data).

Studien indikerer at det å innføre kjeksene for underernærte sykehjemsbeboere vil redusere dødeligheten og samtidig redusere kostnadene for omsorg.


For mer informasjon:

LES HELE STUDIET HER :Protibis cookies – Clinical study 1 – publication in Age Ageing

For mer informasjon om de protein- og energirike kjeksene