I samarbeid med Indevedex skal vi gjennomføre en studie hvor fokuset er reduksjon av nattfaste. Selve hensikten er å se nærmere på hvordan et næringstett kveldsmåltid, samt et tidlig frokostmåltid, kan påvirke nattfasten og funksjonsnedsettelser hos eldre i risiko for underernæring. Til dette trenger vi to frivillig sykehjem i region Oslo og Akershus, til å delta på studien.

Vi ønsker å inkludere 30 deltagere, og det hadde derfor vært ideelt om vi fikk 15 deltagere fra hvert av sykehjemmene. Det kreves minimalt av deltagende sykehjem og alle produkter som inngår i studien er gratis. 

For å få til reduksjon av nattfaste vil det bli satt inn et protein- og energirikt kveldsmåltid (inzone vitality – suppe) mellom kl. 20.00 og 21.00.  Vi ønsker også å sette inn en proteinrik drikk (juice) til frokost for å redusere nattfasten ytterligere. Sistnevnte produkt er under utvikling, og dere vil derfor være de første som får teste produktet.

Varigheten blir 8-12 uker (avhengig av når vi kommer i gang).

Saus

Alle rammene for studien er i foreløpig ikke satt. Det vil si at fremgangsmåte og ulike parametre må avklares. Dette vil bli gjort den nærmeste tiden. Vi vil selvsagt hjelpe til med alle undersøkelsene, også blir det sykehjemmenes oppgave å servere selve måltidene.

 

Les mer om Inzone Vitality her

Inzone Vitality

Vitality vs rett i koppen

Ansvarlig for studien: Indevedex AB, ved Dan Edwall, Dr Med Sci

Ta kontakt med prosjektleder Agnethe Halleland innen 15. juni ved interesse: 

Tlf: 97008339

E-post: agnethe@vitalernaering.no

 

Videre fordypning om nattfaste anbefaler vi å lese: 

Hvordan redusert nattfaste gir bedre ernæringsstatus HER.