E-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen har etablert et tett samarbeid om å utvikle et e-læringskurs i ernæring. Dette for å sikre at helsepersonell i de respektive tjenestene og samarbeidende instanser får en grunnleggende opplæring i ernæring. For mer informasjon om kurset

Kurset har to ulike kurs:

Kortversjon:

Dette er en versjon av kurset med færre moduler.

Målgruppen for denne versjonen er typisk assistenter.

Moduler:

 • Forord
 • Mattilbud
 • Kartlegging
 • Tiltak når matinntaket blir for lite
 • Avslutning

 

Fullversjon:

Dette er det fullstendige kurset.

Målgruppen for denne versjonen er typisk helsepersonell.

Moduler:

 • Forord
 • Mattilbud
 • Kartlegging
 • Lage ernæringsplan
 • Oppfølging av pasienter
 • Tiltak når matinntaket blir for lite
 • Sondeernæring
 • Dokumentasjon
 • Palliasjon
 • Avslutning

Trykk på bildet for å komme til kurset: 

e-læringskurs

Ta e-læringskurset i ernæring her