På Herlev Hospital i Danmark, er gourmetmat og ernæringsfysiologer løsningen på underernæringsproblematikken. ‘Herlevs Herligheder’ er et matkonsept, som hjelper underernærte pasienter. Ledende klinisk ernæringsfysiologer kaller programmet “en stor suksess”.

Positive resultater – effekt av forebyggende ernæringsarbeid

Resultatene av de fire studiene som er gjennomført i prosjektet “UMMMM – det er godt”, har bidratt vesentlig til den forebyggende ernæringsarbeidhittil begrensede forskningsmessige dokumentasjonen av effekt av forebyggende ernæringsarbeid rettet mot eldre pasienter. Man har sett på de positive effektene i relasjon til ernæringstilstand, funksjonsevne og livskvalitet samt risikoen for reinnleggelse og død.

Prosjektet har samtidig vist at det er mulig å styrke sammenhengen og koordineringen av forløpet for eldre pasienter i ernæringsmessig risiko samt å utvikle, systematisere og kvalitetssikre den tverrfaglige ernæringsinnsatsen til eldre pasienter ved å innføre tiltak som “Følge-hjem Team” og IT-løsninger inn i det forebyggende arbeidet.

Projektet var støttet af Udviklings- og forskningspuljer fra Danske Regioner og fra Sundhedskartellet og av Forskningsrådet på Herlev Hospital.

Færre reinnleggelser

Eldre, medisinske pasienter er ofte svake og underernærte – eller i risiko for å bli det. Ofte er det ikke første gang de er innlagte. Studier viser at effekt av forebyggende ernæringsarbeid hos eldre, viser til færre reinnleggelser og hurtigere pasientforløp. Effekt av forebyggende ernæringsarbeid er derfor enestående.

Det danske forskingsprosjekt ‘UMMMM, det er godt’ (‘Undersøkelse i sammenheng med Mere Mad i Munden og i Maven for et Godt forløb for ældre medicinske patienter – et tværfagligt og tværsektorielt forskningsprosjekt’). Prosjektet bestod av fire elementer:

Studie 1. Økt inntak av energi- og proteinrike mellommåltider på en serveringsvogn.

Det ble daglig tilbudt industrielt fremstilteenergi- og proteinrike mellommåltider på en serveringsvogn. Vesentlig for disse rettene er at de tilfredstiller et høyt energi og proteininnhold og at de er delikat anrettet. Maten blir tilbudt med barnebestikk, slik at rettene ser litt mer overkommelig ut å spise.  Se menykartet som blir vist til pasientene HER.

Halvparten av pasientene tok i mot tilbudet hver dag. Sammenlignet med deltagerne som ikke tok i mot tilbudet fikk dekket mer enn 75% av proteinbehovet. Hovedkonklusjonen ble derfor at en serveringsvong med små delikate næringstette måltider er en effektiv strategi, for å sikre at eldre pasienter får dekket deres behov for energi og protein. 

Studie 2: Optimering av de sensoriske aspekter av den tygge- og svelgevennlige menyen

Resultatet fra studiet viste at flere av rettene hadde et stor forbedringspotensiale. Dette arbeidet vil være et kontinuerlig. Arbeidet har også ført til at kjøkkenpersonalet har fått mer kunnskap om denne pasientgruppen som igjen har ført til en ny menyplan for dysfagipasienter.  

Studie 3: Hjemmebesøk av en klinisk ernæringsfysiolog etter utskrivelsen

Konklusjonen er at de som hadde tilknyttet kontakt med en klinisk ernæirngsfysiolog har god effekt. Det viser at det forebygger reinnleggelser og forbedrer ernæringsstatusen. 

Studie 4: Food’to’Go – A feasibility study of post-discharge delivery of protein- and energy-enforced meals for older patients by the use of ICT-technology

Deltagere i intervensjonsgruppen ble tilbudt matombringing til hjemmet i 12 uker. Maten bestod av et varmt måltid per dag og et ubegrenset antall av små protein- og ernergitette mellommåltider. Maten ble levert 3 ganger i uken. It- løsningen bestod av en app. Deltagerne brukte appen til å bestille de ønskede retter, samt til å registrere deres kostinntak. Appen ga anbefalinger og informasjon om næringsinntaket (f.eks om personen hadde fått for lite energi eller protein og burde supplere). Studie viser at  effekt av forebyggende ernæringsarbeid, at deltagerne i intervensjonsstudiet fikk forbedret deres muskelstyrke, energi, livskvalitet og næringsinntak.


Prosjektet som blant annet er finansiert av kollektive midler, dokumenterer en positiv effekt av målrettet ernæringsterapi. Anne Marie Beck, klinisk ernæringsfysiolog og seniorforsker, er en av hjernene bak prosjektet. Hun sa dette til Kost, Ernæring og Sundhed (oktober 2015):

  • Prosjektet har vist at det er mulig å styrke sammenhengen og koordineringen av forløpet i den ernæringsmessige innsatsen for disse pasientene. Vi har også sett at det er mulig å utvikle, systematisere og kvalitetssikre den tverrfaglige ernæringsinnsatsen. De faggruppene som samarbeider har opplevd utviklingen som positivt, og de eldre pasientene gir uttrykk for å ha opplevd gode, sammenhengende utvikling med en sikker og kvalifisert overføring mellom sykehus og kommune. 

 

Måltider mot færre reinnleggelser

Statistikken viser at det er ca 15 % av de som er over 67 år har sannsynlighet for reinnleggelse.  Mye av dette kunne vært unngått ved å fokusere på noe så enkelt som måltidet.

Les mer om Herslevs Herligheter HER: