Vi ser med glede og stor forventning på regjeringens «handlingsplan for bedre kosthold».  Eldre og andre personer som er utsatt for underernæring har en stor fokus i handligsplanen. Regjeringen skriver følgende: God mat og gode måltider kommer ikke av seg selv. Derfor trenger vi en handlingsplan for bedre kosthold.

Denne planen handler om næring og ernæring. Den handler om mat som er bra for kroppen og mat som er bra for kloden. Den handler om mat som svømmer, mat som flyr og mat som ikke gjør noen av delene. Den handler om å gjøre det litt lettere å velge sunt. Den handler om å gjøre det vi velger litt sunnere. Den handler om det magiske som skjer når vi setter oss ved bordet for å spise. I barnehagen. På skolen. På jobben. På sykehuset. På sykehjemmet.

Målgrupper:

Tiltakene i handlingsplan for bedre kosthold, er rettet mot hele befolkningen. Samtidig gis noen målgrupper særskilt oppmerksomhet i tiltakene: Barn, unge, barnefamilier og eldre. Hensynet til at det er kostholdsforskjeller mellom kjønn og ulike sosiale grupper, skal ivaretas. Flere aktører er sentrale, for eksempel helse og sosialpersonell, ansatte i barnehage og skole og de som har ansvar for mattilbud. Visjon Skape et samfunn som fremmer matglede, et sunt kosthold og god helse i hele befolkningen.

Overordnet mål:

Et sunt og variert kosthold i hele befolkningen uavhengig av kjønn, alder, geografi, sosioøkonomisk status, kulturell bakgrunn, funksjonsevne, religion og livssyn.

Delmål:

1. Legge til rette for å endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes råd

2. Redusere sosiale forskjeller i kosthold 3. Styrke kunnskap om og synliggjøre sammenhenger mellom kosthold og fysisk og psykisk helse

4. Fremme utvikling av sunne og trygge matvarer og tilstrebe en helse- og miljø- vennlig praksis i produksjon og forbruk av mat

5. Styrke og kvalitetssikre mat-, måltids- og ernæringsarbeid i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten.

 

Tiltakene er samlet i fem tiltaksområder:

1. Måltidsglede og sunt kosthold

2. Gode og enkle valg 3. Kommunikasjon og kunnskap

4. Mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten

5. Forskning, utvikling og innovasjon.

 

Les hele Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold HER