Nedenfor finner du en film om svelget – slik fungerer svelget og hele prosessen:

 Svelgeprosessen består av fire faser ((Logemann. J. A. (1998). Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. (2.utg.). Texas: PRO-ED, Incorporated)) ((Stensvold, H & L Utne. (1999). Dysfagi (2.utg). Oslo: Ad Notam Gyldendal)):

1. Pre-oral fase er når blant annet spyttsekresjonen aktiveres, som forberedelse til inntak av mat. Det skjer ved at man ser  og lukter mat, som igjen gir sultfølelse.

2. Oralfase starter når man plasserer mat i munnen. Vi opplever smak, temperatur og konsistens. Når maten er finfordelt og ferdig bearbeidet føres maten bakover mot svelget ved hjelp av tungen.

3. Faryngealfase er når svelgeprosessen blir igangsatt og maten føres ned mot spiserøret. Svelgerefleksen utløses slik at stupehodet løftes, luftveiene stenges og maten føres ned i spiserøret.

4. Øsofagealfasen er tiden det tar fra maten kommer inn i spiserøret til det havner i magesekken. Denne fasen styres av det autoimmune nervesystemet.

Dysfagi kan oppstå i en eller flere faser av spise- og svelgeprosessen

Som for eksempel ((Logemann. J. A. (1998). Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. (2.utg.). Texas: PRO-ED, Incorporated)) ((Stensvold, H & L Utne. (1999). Dysfagi (2.utg). Oslo: Ad Notam Gyldendal)) ((Sunnaas sykehus HF. (udatert). Hentet fra: http://www.sunnaas.no/pasient_/brosjyrer_/Documents/Hjerneskader/Hva%20er%20dysfagi.pdf)):

• når vi forbereder oss for å ta en matbit eller en slurk drikke

• når vi tar mat eller en slurk drikke i munnen

• når vi bearbeider/tygger maten vi har i munnen

• når vi beveger mat/drikke rundt i munnen

• når svelgeresponsen skal utløses

• når maten skal bevege seg fra munnen til magen

 

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan normal svelg fungerer (til venstre). Illustrasjonen til høyre viser et svelg som ikke fungerer slik den skal. Maten passerer strupelokket og kommer ned i luftrøret (aspirasjon). Maten vil da høyst sannsynlig havne ned i lungene. 

svelgeprosessen dysfagi

Aspirasjon betyr at mat eller drikke havner i luftrøret i stedet for spiserøret. Mekanismen fungerer dermed ikke som den skal.

Nedenfor finner du en film som illustrerer hva som skjer når man svelger feil:

 

Våre produkter for Flytende Kosthold:

Drikkevarer-225x300

Fortykningsmiddel til flytende drikke

.

 

 

Air instant - Luft med smak

Air instant – Luft med smak

Spuma Instant

Skum med smak