Vi holder deg oppdatert. Hent informasjon innen følgende kategorier: 

Mange savner konkret informasjon ernæring til eldre. Her har vi samlet relevant informasjon og gode råd til kunder som er i denne situasjonen. Vi ønsker å holde oss oppdatert om det siste innen informasjon om ernæring for eldre. Vi søker derfor kontinuerlig alt av informasjon om ernæring for eldre blant faglige databaser, nettverk og litteratur. Vi sammenstiller all denne informasjonen i artikler som vi har lagt inn i denne databasen. Hensikten er at denne informasjonen skal være en gode kilde til god informasjon til deg som privatperson, pårørende, men også helsearbeider.

Vår overordnede kilde til informasjon om ernæring for eldre, er Helsdirektoratets lover og retningslinjer knyttet til ernæringsarbeidet

Hovedmålet med disse artiklene er å holde den enkelte leser informasjon som kan bidra til riktig ernæringsbehandling. Informasjonen skal føre til en generell kompetanseheving slik at man får en økt forståelse for viktigheten av ernæring, samt kunnskap om når man skal iverksette tiltak og hvilke tiltak.

Forutsetningen for et godt ernæringsarbeid er tverrfaglig samarbeid. Det betyr at alle kompetanseområder som pårører pasienten hav behov for å holde seg oppdatert om ernæring.

Er man pårørende kan kunnskap om ernæring for eldre bidra til at man lettere kan stille krav. Dette vil kunne føre til at den enkelte får den hjelp og støtte den enkelte har krav på.

For at vår informasjon skal være så oppdatert og engasjerende som mulig, setter vi stor pris på tips fra dere som lesere. Alt av relevante studier, messer, artikler eller aktiviteter er ønskelig. Store som små nyheter er relevant. Vi tar gjerne imot gladhistorier også.

Vi sender ut nyhetsbrev etterhvert som vi har relevante nyheter. Dersom du ønsker å holde deg oppdatert å få tilsendt nyhetsbrev melder du deg på HER.

Vi ønsker setter pris på deres engasjement og ønsker dere lykke til i ernærings arbeidet.

Siste blogginnlegg:

er jeg underernaert

Screening – er jeg underernært?

Hvordan vet man om man spiser for lite? Oppfølging av mat­ og væskeinntak, samt regelmessig veiing av pasienten er nød­vendig ...
Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Betydning av proteinkvalitet for muskelbygging og muskeltap

Ikke alle proteintyper er like. Hvorvidt et protein kan blir brukt av kroppen på en riktig måte bestemmes av innhold ...
Dysfagi mat og konsistenser

Behandling av dysfagi – riktig matkonsistens og spiseteknikker.

Behandling av dysfagi fokuserer i første omgang på kartlegging av problemområdet ((Logemann. J. A. (1998). Evaluation and Treatment of Swallowing ...
hvordan forebygge underernaering

Enkle tiltak som forebygger underernæring.

En god ernæringspraksis er avgjørende for et tilfredsstillende matinntak og henger klart sammen med hvordan forebygge underernæring ((Findalen, A. & ...
Kostråd for underernaerte

9 gode kostråd for underernærte og småspiste.

Kostråd for underernærte og småspiste kan bidra til å bedre næringsinntaket. Når man er syk eller svekket kan matinntaket være ...
kostnader ved dysfagi

Kostnader ved dysfagi. Dysfagipasienter er kostbare & ressurskrevende.

Kostnader ved dysfagi. Dysfagi er assosiert med lengre sykehusopphold, høyere pasientkostnader og dødelighet, sammenlignet med tilsvarende pasienter uten dysfagi ((Patal, ...