Næringstette supper – oppskrifter

 Næringstette supper. De er enkle å lage og smaker godt. QimiQ fløtebase som ingrediens sørger for suppen ikke skiller seg og at suppen enkelt kan lages opp i større batcher.

Næringstette supper inneholder bl.a mye energi og protein. Vi gir deg tips om gode oppskrifter.

Enkelte personer vil ha behov for ekstra energi- og næringstett kost. Denne kostformen er egnet for underernærte og småspiste, samt pasienter som trenger å gå opp i vekt før en operasjon eller annen behandling, hvor bruk av vanlig energi- og næringstett kost ikke gir tilfredsstillende resultater.

Denne kosten anbefales kun til bruk over en kortere periode.

Prinsippet for denne kostformen er meget små energirike måltider kombinert med flere mellommåltider sammenliknet med standardkostene.

Målsettingen med denne kostformen er å tilfredsstille pasientens behov for energi, protein, vitaminer og mineraler i et mindre volum, å behandle underernæring ved å oppnå ønsket vektøkning, samt forebygge underernæring når matinntaket forventes å være lite og/eller behovet er ekstra stort. 1)

Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for småspiste kan være vanskelig.

Næringstette supper passer spesielt for småspiste, alvorlig syke eller for de som har langvarig sykdom. Mat for syke har andre krav til næringssammensetning enn for friske voksne. Vanligvis har du ikke den helt store appetitten når du man er syk, men det er viktig å få i seg næring. Studier viser at i løpet av feberperioden fungerer kroppens immunsystem mye bedre når vi spiser lite, men sunt. Sunn mat hjelper kroppen med å styrke seg selv og bidrar til å forhindre muskelsvinn.

Mat for syke har et endret krav til næringssammentning. Behovet for energi er redusert, men behovet for viktige næringsstoffer (vitaminer og mineraler) er fortsatt den samme. Det stiller større krav til maten som inntas. En person i ernæringsmessig risiko skal tilbys 6 måltider i løpet av dagen. 1) Det kan være utfordrende å få til om man ikke har noen hjelpemidler.

På tross av at de som regel beveger seg mindre, har syke et økt proteinbehov.