Proteininntak på underernæring

Studier har vist at 75 % av pasienter i ernæringsmessig risiko, som blir innlagt på sykehus i mer enn en uke, går ned i vekt ((Munk, T., Beck, A. M., Holst, M., Rosenbom, E., Rasmussen, H. H., Nielsen, M. A., & Thomsen, T. (2014). Positive effect of protein‐supplemented hospital food on protein intake in patients at nutritional risk: a randomised controlled trial. Journal of Human Nutrition and Dietetics27(2), 122-132)).

Mat er tradisjonelt anbefalt som førstevalg for behandling av underernæring, og sykehusmat utgjør derfor en viktig strategi for behandling av underernæring.

Positiv effekt av høyere proteininntak

En randomisert kontrollert studie fra 2014 undersøkte om et nytt mat- og servicekonsept med fokus på om proteinberiking kunne bidra til å øke protein- og energiinntak blant sykehuspasienter i ernæringsmessig risiko. Deltakerne ble delt inn i en intervensjonsgruppe (IG) og en kontrollgruppe (KG).

IG mottok proteinberiket mat gjennom et nytt mat- og servicekonsept. Det bestod av en à la carte meny med småretter, beriket med naturlig energitette ingredienser og supplert med et høykvalitets proteinpulver.

KG mottok standard sykehusmat for pasienter i ernæringsmessig risiko. Sykehusmaten har en høyere energi- og proteintetthet enn «normal kost».

Resultatene fra studien viste at 76 % av pasientene i IG oppnådde et inntak ≥75 % av energibehovet, mot 70 % av pasientene i KG (P = 0,57). 66 % av pasientene i IG oppnådde et inntak ≥75 % av proteinbehovet, sammenlignet med 30 % av pasientene i KG (P = 0,001).

 

Illustrasjon viser forskjeller mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen.  

proteininntak

 

Måltidene fra den nye menyen doblet antall pasienter som oppnådde ≥75% av proteinbehovet.

Et slikt tiltak kan indikere en enkel og effektiv strategi for å øke protein- og energiinntaket hos sykehuspasienter i ernæringsmessig risiko.

 

Les hele studiet HER