Redusert nattfaste. For å sikre et tilstrekkelig inntak av energi og næringsstoffer for eldre, bør det ikke være for mange timer mellom måltidene.

Nattfaste blir definert som antall timer mellom siste kveldsmåltidet og frokost dagen etter. Det anbefales at nattfasten ikke skal overstige elleve timer ((Sortland, K., Steensæth, Y. & Gjerstad, R. (2011). Ernæring – mer enn mat og drikke (4. utg.). Bergen: Fagbokforl.)).

Illustrasjonen nedenfor viser når Helsedirektoratet anbefaler å innta de ulike måltidene for å oppnå redusert nattfaste:

Hvorfor det er viktig å redusere nattfaste

Eldre og alvorlig syke har økt behov for protein. Hvis appetitten er dårlig og matinntaket lavt, får man ikke i så mye protein som man trenger. Hvis man heller ikke får i seg nok energi, vil kroppen din begynne å tappe protein fra musklene for å bruke det som energi. Resultatet er proteinmangel som bl.a. kan føre til muskelsvakhet, væskeansamlinger, hudforandring, redusert immunforsvar og redusert almenntilstand

En voksen person trenger rundt 1 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Anbefalt inntak av protein for en eldre og personer som er alvorlig syk er 1,5-2 g protein per kroppsvekt per dag. Les mer om anbefalt proteinbehov for eldre og syke. Vi kan også anbefale å lese artikkelen “Dette bør du vite om sarkopeni / muskelsvinn“.

Positive resultater ved å redusere nattfaste

En masteroppgave fra 2015, viser hvilke positive resultater man kan oppnå ved redusert nattfaste ((Halleland, A. (2015). Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? (Masteroppgave, Høgskolen i Oslo og Akershus). Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2445075))

Hensikten med masteroppgaven var å undersøke om innføring av et ekstra kveldsmåltid kunne bidra til redusert nattfaste og bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre.

I tillegg var det ønskelig å se hvilken grad prosjektet oppleves gjennomførbart og hensiktsmessig for ansatte og prosjektledere i hjemmetjenesten.

Prosjektet var basert på tre ernæringstiltak som bestod av:

  • innføring av et ekstra kveldsmåltid
  • energiberikning
  • medspising

Prosjektet ble utført i to bydeler i Oslo Kommune, en på østkanten og en på vestkanten og hadde en varighet på åtte uker.

Utvalget i prosjektet var hjemmeboende eldre som var i risiko for underernæring.

Innføring av et ekstra kveldsmåltid

Resultatene fra oppgaven viste at tiltakene bidro til redusert nattfaste, samt opprettholde og bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre.

Fire av elleve brukere som fullførte prosjektet var ikke i risiko for underernæring etter prosjektet. Brukerne (n = 11) hadde en statistisk signifikant økning i MNA score (p = 0,011). Det ble også reduksjon i antall timer nattfaste (p = 0,017) etter prosjektet. Når forskjellen mellom bydelene ble undersøkt, viste resultatene at det kun var en statistisk signifikant økning i MNA score (p = 0,043). Det viste også til reduksjon i antall timer nattfaste (p = 0,038) blant brukerne i den østlige bydelen (n = 5).

Redusert nattfaste

Tabell 2 viser at 17 av 18 brukere hadde en nattfaste over elleve timer. Variasjonsbredden på nattfasten blant brukerne var på mellom 10 og 18 timer. Total var fire av elleve brukere ikke i risiko for underernæring (MNA score over 23,5 poeng).  To av brukerne hadde en nattfaste innenfor anbefalingen på under elleve timer etter prosjektet.

Fire av elleve brukere gikk fra å være i risiko for underernæring til ikke å være det etter innføring av et ekstra kveldsmåltid.

Innføring og gjennomføring av tiltakene viste seg å være assosiert med ulike utfordringer, både blant ansatte og prosjektledere.

De tre utfordringene som ble nevnt av flest respondenter i forbindelse med gjennomføring av tiltakene var:

  • tidRedusert nattfaste
  • motvilje blant brukerne
  • mangel på nødvendige matvarer

I tillegg fant man etter prosjektet en signifikant økning i MNA score og en signifikant reduksjon av varigheten av nattfasten, i den ene av de to deltakende bydelene. Til tross for lite utvalg, indikerer resultatene at innføring av et ekstra kveldsmåltid kan bidra til å forbedre ernæringsstatusen blant hjemmeboende eldre. Det er imidlertid noen utfordringer man må ta høyde for. 

LES HELE MASTEROPPGAVEN HER “Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre?”

Vital Ernæring har flere gode løsninger som kan bidra til å redusere den lange nattfasten.

Vi leverer god og næringstett mat av høy kvalitet. Maten er blant annet egnet for personer som står i risiko for å bli underernært, har dårlig matlyst, tygge- og svelgevansker (dysfagi) eller som av andre årsaker sliter med å få i seg nok næring. Enten man ønsker å lage mat fra bunnen av eller trenger enkle ferdige løsninger, har vi gode produkter som kan bidra til å redusere den lange nattfasten. Vi ønsker at alle skal oppleve matglede, uansett situasjon. Her er noe av vårt utvalg:

[powr-media-gallery id=86d07779_1529672566]