ernæring

anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

by Vital ernæring • May 1, 2018

Helsedirektoratet laget anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse. Anbefalingene legger stor vekt på den helsemessige betydningen av helheten i kostholdet og det totale fysiske aktivitetsnivået. ​Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet […]


Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Betydning av proteinkvalitet for muskelbygging og muskeltap

by Vital ernæring • March 12, 2018

Ikke alle proteintyper er like. Hvorvidt et protein kan blir brukt av kroppen på en riktig måte bestemmes av innhold av essensielle aminosyrer og fordøyelighet.  For at kroppen skal kunne bruke proteiner til oppbygging må det være tilstrekkelige mengder av alle essensielle aminosyrer i et produkt. Er proteinkvaliteten for lav, vil det slå uheldig ut […]


Hvem bør anvende proteinberiking

Hvem kan anvende proteinberiking og hvorfor?

by Vital ernæring • January 2, 2017

Alvorlig syke og langvarig sykdom har økt proteinbehov Ved alvorlig sykdom øker behovet for protein. Hvis appetitten er dårlig og matinntaket lavt, får du ikke i deg så mye protein som du trenger. Hvis du heller ikke får i deg nok energi, vil kroppen din begynne å tappe protein fra musklene dine for å bruke det […]


Kosthåndboken

Kosthåndboken fra Helsedirektoratet

by Vital ernæring • February 9, 2016

Kosthåndboken er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kosthåndboken legger vekt på betydningen av kartlegging og oppfølging av pasientens ernæringsstatus. Rett mat til rett pasient […]


pasienter med dysfagi

Slik pleier du pasienter med dysfagi.

by Vital ernæring • June 23, 2015

Slik pleier du pasienter med dysfagi.  Fagbladet FOA har, i samarbeid med Heidi Niemer, utgutt en flott illustrasjon som utdyper hvordan du kan pleie pasienter med dysfagi. Illustrasjonen dekker både hva dysfgi er, hvordan man kan avdekke det, og tiltak som bør innføres deretter. En egen del av illustrasjonen er dedikert til mat og måltider. […]


Redusert nattfaste

Redusert nattfaste gir bedre ernæringsstatus.

by Vital ernæring • June 8, 2015

Redusert nattfaste. For å sikre et tilstrekkelig inntak av energi og næringsstoffer for eldre, bør det ikke være for mange timer mellom måltidene. Nattfaste blir definert som antall timer mellom siste kveldsmåltidet og frokost dagen etter. Det anbefales at nattfasten ikke skal overstige elleve timer ((Sortland, K., Steensæth, Y. & Gjerstad, R. (2011). Ernæring – […]