forebygging

anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

by Vital ernæring • May 1, 2018

Helsedirektoratet laget anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse. Anbefalingene legger stor vekt på den helsemessige betydningen av helheten i kostholdet og det totale fysiske aktivitetsnivået. ​Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet […]


Kostråd for underernaerte

9 gode kostråd for underernærte og småspiste.

by Vital ernæring • March 12, 2018

Når man er syk eller svekket kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig med næring. Et godt kosthold er viktig for å opprettholde kroppens funksjoner.

Pass på å spise næringstett mat, være i bevegelse, unngå lang nattfaste og inkludere mer proteiner i kostholdet. Det er også lurt å unngå lettprodukter.


Sarkopeni: muskeltap hos eldre

Dette bør du vite om sarkopeni / muskelsvinn

by Vital ernæring • January 25, 2018

Mange eldre rammes av sarkopeni. Hva er årsaker bak det, og hva kan man gjøre for å forebygge og behandle det? Hva er sarkopeni Nordic council of Ministers beskriver sarkopeni som en tilstand hvor muskelmasse krymper og svekkes. Det er ikke noe som skjer plutselig når man blir pensjonist, men kommer heller langsomt og snikende. Muskelmassen begynner faktisk å […]


forebyggende ernæringsarbeid

Effekt av forebyggende ernæringsarbeid – prosjekt Herlev universitetssykehus

by Vital ernæring • January 20, 2017

På Herlev Hospital i Danmark, er gourmetmat og ernæringsfysiologer løsningen på underernæringsproblematikken. ‘Herlevs Herligheder’ er et matkonsept, som hjelper underernærte pasienter. Ledende klinisk ernæringsfysiologer kaller programmet “en stor suksess”. Positive resultater – effekt av forebyggende ernæringsarbeid Resultatene av de fire studiene som er gjennomført i prosjektet “UMMMM – det er godt”, har bidratt vesentlig til den […]


underernæring kostnader

Underernæring – kostnader for samfunnet

by Vital ernæring • January 3, 2017

Underernæring kostnader – har en rekke uheldige helsemessige konsekvenser for enkeltindivider ((Stratton, R. J., Green, C. J. & Elia, M. (2003). Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI)) og store økonomiske konsekvenser for samfunnet ((Elia, M. (2006). Nutrition and health economics. Nutrition, 22(5), 576-578)). «The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition» (BAPEN) fant at om […]


effekt av næringstilskudd

Effekt av næringstilskudd

by Vital ernæring • January 3, 2017

Til tross for at mange av studiene er små, ser det ut til at intervensjon med fokus på effekt av næringstilskudd, vil kunne gi en forbedret ernæringsstatus og færre komplikasjoner, særlig hos eldre med en uttalt underernæring. Et tilskudd på 400 kcal kombinert med 25 g protein per dag ser ut til å ha en […]


Hvordan få nok protein

Hvordan få nok protein og energi i maten?

by Vital ernæring • February 15, 2016

Hvordan få nok protein og energi gjennom kosten? Hvordan få nok protein i kosten?. Mange småspiste kan ha vanskeligheter med å dekke kroppens behov for næringsstoffer. For å sikre et tilstrekkelig inntak av energi og protein bør man ta utgangspunkt i energi- og næringstett kost. Denne typen kost består av et høyere fett- og proteininnhold. […]


Rettningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

by Vital ernæring • February 9, 2016

Forebygging og behandling av underernæring har blitt et viktig tema innen helsevesen. Ansvaret for å forebygge, avdekke og behandle underernæring ligger hos ansatte på sykehus og sykehjem. De trenger ofte hjelp til å vite hvordan de skal gå frem på en riktig måte. Derfor utvikler Helsedirektoratet rettningslinjer som omfatter anbefalinger om identifisering og behandling av […]


Kosthåndboken

Kosthåndboken fra Helsedirektoratet

by Vital ernæring • February 9, 2016

Kosthåndboken er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kosthåndboken legger vekt på betydningen av kartlegging og oppfølging av pasientens ernæringsstatus. Rett mat til rett pasient […]


langt og sunt liv

Slik lever du et langt og sunt liv. Lev til du er 100 år!

by Vital ernæring • November 25, 2014

Hva er hemmeligheten til et langt og sunt liv? Det har vi alle nok lurt på flere ganger i livet. Alle vil tross alt være friske og leve lenge for å oppleve så mye som mulig med familie og venner. Hør om livstilen til 4 ulike diett og livstiler rundt om i verden i dette […]