REFERANSER FRA SYKEHJEM OG SYKEHUS

«Tidligere moste kjøkkenet maten selv, men nå bruker vi kun Sooft Meals. Det handler om tid, men også om at disse engansporsjonene er bedre enn de vi selv klarer å lage. Sooft Meals ser delikat ut, er god på smak og vi kan være trygge på at maten er ernæringsmessig riktig sammensatt»

Harald Wishman
kjøkkensjef, Oslo Kommune Sentralkjøkken, Silurveien sykehjem

«Vi opplever at pasientene spiser opp maten fordi smaken er god, maten er delikat og den gir et godt synsinntrykk. Pleierne syns logistikken er enklere å håndtere enn annen mat.»

Siri Fedje
kjøkkensjef, Lindeberg omsorgsenter, Oslo kommune sykehjemsetaten

«Vi bruker daglig Sooft Meals. Pasienter og avdelinger som bruker produktene hos oss, er veldig fornøyd med smak, utseende og konsistens. Avdelingene har merket en økt appetitt hos pasientgruppene som tilbys disse rettene – og som vi vet – økt appetitt gir raskere gjeninnhenting av ernæringsstatus.»

Espen Dellerud
produksjonsleder, Oslo Universitetssykehus avd. Sinsen

«Ingen får lenger angst for å tygge bl.a. kjøtt, og for at maten skal komme feil. Det er en stor gruppe pasienter på sykehjem som burde hatt denne kosten. En vesentlig andel av våre pasienter kommer fra omsorgsboliger eller er hjemmeboende syke og eldre med langtidsplass på sykehjem. De blir innlagt ofte pga. underernæring kombinert med tygge- og svelgproblemer. Med Sooft Meals vet vi at vi får et proteinberiket produkt som sikrer oss at pasientene får næringsforsterket produkt av høy kvalitet»

Liv Margrethe Aastvedt
enhetsleder forpleining, Haraldsplass Diakonale sykehus A/S, Bergen

“Nå som vi har begynt å bruke Sooft Meals, ser porsjonene langt mer delikate ut med fine farger og god smak. Vi opplever nå at pasientene spiser opp maten, noe som igjen sikrer at våre pasienter får den næringen de har behov for. Særlig er det kreftpasientene som har skrytt av stor forbedring.”

Unni Bårdsen
diettkokk, Haukeland Universitetssjukehus

REFERANSER FRA PRIVATKUNDER

</