Offentlige retningslinjer og anbefalinger knyttet til forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer og lover :

Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Tiltakspakker for forebygging av underernæring

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7” har i mai 2018 justert sine tre tiltakspakker rettet mot forebygging av underernæring ...
anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Helsedirektoratet laget anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk ...
Krav om tannpleie ved dysfagi

Krav om hjelp til munn- og tannpleie ved dysfagi

Krav om hjelp til tannpleie ved dysfagi Riktig munn og tannstell ved dysfagi er et viktig element i behandling av ...
Henvisning til logoped

Krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi

Man har krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi. Alle personer med dysfagi har krav på ...
Samhandlingsreformen og helsedirektoratet

Hva er samhandlingsreformen

Hva er samhandlingsreformen og hvordan påvirken den deg som arbeider i helsevesen? Samhandlingsreformen er utarbeidet og pulisert av Helsedirektoratet. Reformen ...
Rettningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Forebygging og behandling av underernæring har blitt et viktig tema innen helsevesen. Ansvaret for å forebygge, avdekke og behandle underernæring ...
Kosthåndboken

Kosthåndboken fra Helsedirektoratet

Kosthåndboken er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet ...

Konsistenser – IDDSI et internasjonalt rammeverk

Konsistenser som har standardiserte definisjoner er viktige for pleiepersonell som lager mat og drikke til personer med dysfagi. Det har ...
retningslinjer

Verdighetsgarantien – retningslinjer for å bruke dine rettigheter

Beskrivelse Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, har du visse rettigheter, og du skal så langt det er mulig få ...

OFFENTLIGE  OPPLÆRINGS VERKTØY:

e-læringsprogram

E-læringsprogram om dysfagi fra Helse Sør-Øst

E-læringsprogram om dysfagi.  Bruk 10 minutter på dette kurset! Helse Sør-Øst har lagt et e-læringsprogram om dysfagi. Forstå hva tygge- ...
e-læringsprogram innen ernæring

E-læringsprogram innen ernæring for helsepersonell

I Buskerud har de laget et meget bra e-læringsprogram innen ernæring, for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner. Små videosnutter ...
e-læringskurs

E-læringskurs i ernæring for helsepersonell

E-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland og Helse Bergen har etablert ...
Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er lansert! October 15 2014 Vi gleder oss å informere om at Kostberegningsprogrammet Kostholdsplanleggeren er i dag gjort tilgjengelig ...

OFFENTLIGE RAPPORTER:

National handlingsplan for bedre kosthold

Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold har stor fokus på mat til eldre

Vi ser med glede og stor forventning på regjeringens "handlingsplan for bedre kosthold".  Eldre og andre personer som er utsatt ...
staten

Regjeringen skaper en kvalitetsreform for eldre

På en pressekonferanse 07.03.17 informerer Regjeringen at de nå skal iverksette arbeidet om å utarbeide en ny kvalitetsreform for eldre: ...
Kost- og ernæringsforbundet

Forbrukerrådet: eldre fortjener appetitt på livet!

Forbrukerrådet har, sammen med Kost- og ernæringsforbundet, reist land og strand rundt og besøkt sykehjem som setter mat høyt på dagsordenen ...
fokusrapport om dysfagi

Fokusrapport om dysfagi – Stockholm landsting.

Stockholm fylkeskomme har utgitt en fokusrapport om dysfagi. Denne rapporten er utarbeidet innenfor rammen av det medisinske programmet. Dysfagi er en ...
temarapporten

Temarapporten om dysfagi – Patientombudet i Danmark

Patientombudet i Danmark lagde i 2012 en temarapport om dysfagi. Her understrekes betydningen av høy fokus om dysfagi, både på sykehus og i kommuner ...
Mat og måltid i hjemmesykepleien

Mat og måltid i hjemmesykepleien – Helsedirektoratet

Rapporten Mat og måltid i hjemmesykepleien bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av ...
Hvordan er mat og måltid på norske sykehjem?

Hvordan er mat og måltid på norske sykehjem?

Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartleggingsundersøkelse av mat og måltid ved landets ...