Offentlige retningslinjer og anbefalinger knyttet til forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer og lover :

Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Tiltakspakker for forebygging av underernæring

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7” har i mai 2018 justert sine tre tiltakspakker rettet mot forebygging av underernæring ...
anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Helsedirektoratet laget anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk ...
Krav om tannpleie ved dysfagi

Krav om hjelp til munn- og tannpleie ved dysfagi

Krav om hjelp til tannpleie ved dysfagi Riktig munn og tannstell ved dysfagi er et viktig element i behandling av ...
Henvisning til logoped

Krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi

Man har krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi. Alle personer med dysfagi har krav på ...
Samhandlingsreformen og helsedirektoratet

Hva er samhandlingsreformen

Hva er samhandlingsreformen og hvordan påvirken den deg som arbeider i helsevesen? Samhandlingsreformen er utarbeidet og pulisert av Helsedirektoratet. Reformen ...
Rettningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Forebygging og behandling av underernæring har blitt et viktig tema innen helsevesen. Ansvaret for å forebygge, avdekke og behandle underernæring ...
Kosthåndboken

Kosthåndboken fra Helsedirektoratet

Kosthåndboken er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet ...

Konsistenser – IDDSI et internasjonalt rammeverk

Konsistenser som har standardiserte definisjoner er viktige for pleiepersonell som lager mat og drikke til personer med dysfagi. Det har ...
retningslinjer

Verdighetsgarantien – retningslinjer for å bruke dine rettigheter

Beskrivelse Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, har du visse rettigheter, og du skal så langt det er mulig få ...

OFFENTLIGE  OPPLÆRINGS VERKTØY:

e-læringsprogram