Konsistenser som har standardiserte definisjoner er viktige for pleiepersonell som lager mat og drikke til personer med dysfagi. Det har lenge vært begrepsforvirring mellom fagpersoner. For å unngå misforståeler har det International Dysphagia Diet Standardisation (IDDSI) har laget et standard rammeverk for konsistenser. Nå er endelig rammeverket lansert.

Nedenfor er et utdrag av rammeverket for konsistenser oversatt til norsk. ((IDDSI-rammeverk og beskrivelser er lisensiert under 1 CreativeCommons Attribution–‐Sharealike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by–‐sa/4.0/ 10. Oktober 2016))

Rammeverket består av 8 nivåer (0-7) av ulike konsistenser.

 

Det endelige rammeverk for dysfagidietter som består av et kontinuum av 8 nivåer (0-7). Nivåene identifiseres med nummere, tekstetiketter og fargekoder. Selve dokumentet gir detaljerte beskrivelser av alle nivåer I IDDSI-rammeverket. Beskrivelsene støttes av enkle målemetoder som kan brukes av mennesker med dysfagi eller av pleiere, klinikere, personer innen catering og industrien, for å bekrefte hvilket nivå en type mat eller drikke tilhører.

Konsistenser for mat

Forskning innen kostkonsistensmåling har hittil krevd komplekst og kostbart utstyr som «Food Texture Analysers». Tilgangen på slikt utstyr, og ekspertisen som kreves for å bruke det og tolke testresultatene, er begrenset. Derfor har mange eksisterende nasjonale retningslinjer for kostkonsistens i stedet brukt detaljerte beskrivelser for å beskrive matkonsistenser.

Den systematiske litteraturgjennomgangen viste at egenskapene hardhet, glatthet og evne til å henge sammen var viktige faktorer å ta i betraktning. I tillegg er størrelsen og formen på matprøver identifisert som relevante faktorer for kvelningsfare ((Kennedy et al., 2014; Chapin et al., 2013; Japanese Food Safety Commission, 2010; Morley et al., 2004; Mu et al., 1991; Berzlanovich et al., 1999; Wolach et al., 1994; Centre for Disease Control and Prevention, 2002; Rimmell et al. 1995; Seidel et al., 2002)). I lys av dette er det nødvendig at målinger fanger opp både de mekaniske egenskapene (som hardhet, klebrighet, evne til å henge sammen) og de geometriske eller «form-messige» egenskapene til maten.

IDDSIs beskrivelser av kostkonsistens og karakteristikk, matkonsistenskrav og –restriksjoner er basert på eksisterende nasjonale terminologier, og på litteratur som beskriver egenskaper som øker risikoen for kvelning. En kombinasjon av tester kan være nødvendig for å bestemme hvilken kategori et gitt næringsprodukt passer under. Testmetoder for puréer, myke, harde og faste konsistenser inkluderer: Gaffel-dryppe-test, skje-vippe-test, gaffel- eller skje-trykk-test, spisepinnetest og fingertest.

Se video som beskriver konsistensen nivåene for mat:

 

Konsistens – Farse:

Konsistens – Puré:

 

Drikke og andre væsker

Nøyaktig måling av væskers flytegenskaper er en komplisert oppgave. Hittil har både forskning og eksisterende nasjonale terminologier studert, eller anbefalt klassifikasjon av drikke basert på viskositet. Viskositetsmåling er imidlertid ikke tilgjengelig for de fleste klinikere og omsorgspersoner.

Se Video som beskriver de ulike tykkelser på flytende drikke: 

 0 Tynn

Beskrivelse/karakteristikk
 • Renner som vann
 • Renner raskt
 • Kan drikkes gjennom en hvilken som helst slags smokk, kopp eller sugerør, ettersom hva som passer med alder og ferdighetsnivå
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivåetÅ være funksjonelt i stand til å håndtere alle typer væske trygt
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder» eller

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/

IDDSI flyt-testAll testvæsken renner gjennom en 10 ml Luer-sprøyte innen 10 sek, uten å etterlate rester (se instruksjoner for IDDSI flyt-test)

1 Minimalt tykk

Beskrivelse/karakteristikk
 • Tykkere enn vann
 • Krever litt mer innsats å drikke enn tynne drikker
 • Renner gjennom et sugerør, en sprøyte, eller en smokk
 • Tilsvarer tykkelsen til kommersielt tilgjengelig «Anti-refluks» (AR) morsmelkerstatning
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivåetBrukes primært til spedbarn som en fortykket drikke som reduserer flythastigheten, men som likevel renner gjennom en smokk e.l. Hensynet til flyt gjennom smokk bør vurderes individuelt fra tilfelle til tilfelle
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder» eller

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/

IDDSI flyt-testTestvæsken renner gjennom en 10 ml Luer-sprøyte, og det gjenstår 1-4 ml i sprøyten etter 10 sekunder (se instruksjoner for IDDSI flyt-test)

2 Litt tykk

Beskrivelse/karakteristikk
 • Renner av en skje
 • Kan slurpes. Renner raskt av en skje, men saktere enn tynn drikke
 • Det kreves anstrengelse å drikke denne tykkelsen gjennom et standard (5.3 mm diameter) sugerør
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 • Hvis tynn drikke renner for raskt til å kunne kontrolleres trygt, kan dette litt tykke konsistensnivået passe, da det renner litt saktere
 • Kan passe dersom tungekontrollen er lett redusert
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder» eller

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/

IDDSI flyt-testTestvæsken renner gjennom en 10 ml Luer-sprøyte, og etterlater 4-8 ml i sprøyten etter 10 sekunder (se instruksjoner for IDDSI flyttest)

3 Smoothie Moderat tykk

Beskrivelse/karakteristikk
 • Kan drikkes fra kopp eller glass
 • Vanskelig å suge gjennom et standard (5.3 mm diameter) eller tykt (6.9 mm diameter) sugerør
 • Kan ikke formes eller legges i lag på en tallerken
 • Kan ikke spises med gaffel, fordi den faller langsomt og klumpvis gjennom tennene på gaffelen
 • Kan spises med skje
 • Behøver ingen oral prosessering eller tygging, kan svelges direkte
 • Jevn tekstur uten «biter» (klumper, fibre, skall- eller skinnbiter, partikler av brusk eller bein)
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 • Hvis tungekontrollen ikke er tilstrekkelig til å håndtere Litt tykk drikke (nivå 2), kan dette konsistensnivået passe
 • Gir mer tid til oral kontroll
 • Behøver noen grad av tungeinnsats for forflytning til svelget
 • Ved smerter ved svelging
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder»

eller http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ og http://iddsi.org/framework/foodtesting-methods/

IDDSI flyt-testTestvæsken renner gjennom en 10 ml Luer-sprøyte, og etterlater mer enn 8 ml i sprøyten etter 10 sekunder (se instruksjoner for IDDSI flyt-test)
Gaffel-dryppe-test
 • Drypper langsomt og klumpvis gjennom tennene på en gaffel
 • Tennene på en gaffel lager ikke et tydelig avtrykk på overflaten
 • Dersom væsken helles på en jevn overflate flyter den utover
Skje-vippe-testRenner lett av en skje som vippes
Spisepinne-testSpisepinner kan ikke brukes til å innta mat i denne konsistensen
IDDSI Flyt-testEn kan ikke holde mat av denne konsistensen mellom fingrene, konsistensen renner jevnt og lett mellom tommelen og fingrene, men etterlater et belegg
Matspesifikke eller andre eksempler (NB: denne listen er ikke uttømmende)Følgende produkter kan passe inn under IDDSI Nivå 3:

 • “Første mat” for spedbarn (rennende risprodukter eller rennende fruktpuré)
 • Tykkere sauser
 • Fruktsirup
 • Tykke smoothier som er helt jevne i konsistensen
 • Norsk yoghurt

4 Puré Ekstremt tykk

Beskrivelse/karakteristikk
 • Spises vanligvis med skje (kan spises med gaffel)
 • Kan ikke drikkes fra kopp eller glass
 • Kan ikke suges gjennom et sugerør
 • Krever ikke tygging
 • Kan formes eller legges i lag
 • Beveger seg meget langsomt under tyngdekraft, men kan ikke helles
 • Faller av en skje i en samlet klump når skjeen vippes, og fortsetter å opprettholde fasongen på en tallerken
 • Ingen klumper
 • Ikke klebrig
 • Væske skiller seg ikke fra fast stoff
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 • Dersom tungekontrollen er betydelig svekket, kan denne kategorien være lettest å håndtere
 • Krever mindre kraft for å forflyttes i munnen enn Farse (Nivå 5), Myk og oppdelt (Nivå 6) og Normal (Nivå 7), men mer enn Smoothie / Moderat tykk (Nivå 3)
 • Krever ikke biting eller tygging
 • Økt risiko for rester i munn/svelg dersom den er for klebrig
 • Mat som krever tygging, kontrollert manipulasjon eller bolusforming passer ikke
 • Ved smerte ved tygging eller svelging
 • Ved manglende tenner, dårlig tilpassede tannproteser
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder»

eller http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ og http://iddsi.org/framework/foodtesting-methods/

IDDSI flyt-testRenner eller drypper ikke gjennom en Luer-sprøyte etter 10 sek (se instruksjoner for IDDSI Flyt-test)
Gaffel-trykk-testTennene på en gaffel kan lage et tydelig avtrykk på overflaten, avtrykket kan forbli på overflaten
Gaffel-dryppe-testPrøven ligger i en klump/haug oppå gaffelbladet, en liten mengde kan renne gjennom gaffeltennene og lage en «hale» under dem, men det renner eller drypper ikke kontinuerlig gjennom tennene
Skje-vippe-test
  • Sammenhengende nok til å opprettholde sin form på en skje
  • En skjefull faller av skjeen dersom skjeen vippes sidelengs, en lett risting kan være nødvendig for å få prøven av skjeen men prøven bør skli av lett og etterlate lite rester på skjeen – dvs. at prøven ikke skal være fast og klebrig
  • Kan flyte litt utover eller falle langsomt sammen på en flat tallerken
Spisepinne-testSpisepinner er ikke egnet til bruk med denne konsistensen
FingertestDet er så vidt mulig å holde en prøve av denne konsistensen med fingrene. Konsistensen sklir glatt og lett mellom fingrene og etterlater tydelige rester
Tegn på at prøven er for tykk
 • Den faller ikke av skjeen når denne vippes
 • Den kleber seg til skjeen
Matspesifikke eller andre eksempler (NB: denne listen er ikke uttømmende)Følgende produkter kan passe inn under IDDSI nivå 4:

 • Babymat-puréer
 • Sjokoladepudding, karamellpudding
 • Gresk yoghurt
 • Enkelte næringspuddinger for dysfagirammede

 

5 Farse

Beskrivelse/karakteristikk
 • Kan spises med gaffel eller skje
 •  Kan spises med spisepinner i noen tilfeller, dersom personenhar veldig god håndmotorisk kontroll
 •  Kan formes (f.eks. til en ball) på tallerkenen
 •  Myk og fuktig, uten separat tyntflytende væske
 •  Små klumper kan være synlige i maten (2 mm innen pediatri, 4 mm for voksne)
 •  Klumper kan lett moses med tungen
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 •  Krever ikke biting
 •  Krever minimal tygging
 •  Tungekraft alene er tilstrekkelig til å bryte opp myke, små partikleri denne konsistensen
 •  Tungekraft kreves for å forflytte bolus
 •  Ved smerte eller utmattelse ved tygging
 •  Ved manglende tenner, dårlig tilpassede tannproteser
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder» eller http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ og http://iddsi.org/framework/food- testing-methods/

Gaffel-trykk-test
 •  Partikler separeres lett og kommer gjennom tennene på en gaffel som trykkes mot matprøven
 •  Kan lett moses med lite trykk på gaffelen (trykket skal ikke få tommelfingerneglen til å hvitne)
Gaffel-dryppe-test

Prøven ligger som en haug eller klump oppå gaffelen, og faller ikke lett eller fullstendig gjennom gaffeltennene

Skje-vippe-test
 •  Sammenhengende nok til å beholde sin form på en skje
 •  En skjefull sklir/renner av skjeen dersom den vippes sidelengs ellerristes lett, prøven bør skli lett av og etterlate lite rester på skjeen;dvs. prøven bør ikke være klebrig
 •  En klump kan flyte ørlite grann utover eller falle litt sammen på entallerken
Spisepinne-test

Spisepinner kan brukes til å spa opp eller holde mat i denne konsistensen dersom prøven er fuktig og sammenhengende og personen har veldig god håndmotorisk kontroll

Fingertest

En kan lett holde en prøve av denne konsistensen med fingrene. Små, myke, glatte partikler kan lett moses mellom fingrene. Prøven føles fuktig og etterlater fukt på fingrene.

Matspesifikke eller andre eksempler:

Kjøtt

 • Finkvernet eller finhakket, mørt (2-4 mm store biter)
  • Klumpstørrelse i pediatri: 2 mm
  • Klumpstørrelse for voksne: 4 mm
 • Serveres i ekstremt tykk, jevn, ikke-flytende saus eller sjy
 • Dersom konsistensen ikke kan finkvernes, bør den gjøres til puré

 

Fisk

 • Finmost i ekstremt tykk, ikke-flytende saus eller sjy
  • Klumpstørrelse i pediatri: 2 mm
  • Klumpstørrelse for voksne: 4 mm

 

Frukt

 • Serveres most
 • Hell av overskytende fruktsaft
  • Klumpstørrelse i pediatri: 2 mm
  • Klumpstørrelse for voksne: 4 mm

 

Grønnsaker

 • Finkvernet eller kuttet og most
 • Væske helles av før servering

 

Frokostblanding/grøt

 • Meget tykk og jevn med små, myke klumper
  • Klumpstørrelse i pediatri: 2 mm
  • Klumpstørrelse for voksne: 4 mm
 • Helt mykgjort konsistens
 • Melk eller annen væske må ikke skille seg fra frokostblandingen. Overskytende væske skal helles av før servering

 

Brød

 • Forhåndsgelért («bløtet»/«slemmet») brød som er meget fuktig og gelért gjennom hele tykkelsen
 • Ikke vanlig, tørt brød

 

Ris

 • Ikke klebrig (særlig kortkornet ris) eller upolert, og bør ikke være partikkelert eller løse seg opp i individuelle korn når det er kokt og servert (særlig langkornet ris)

 

Bruk mellomrommet mellom gaffeltennene til å bestemme om de kvernede bitene er tilstrekkelig små eller ikke (2 mm innen pediatri, 4 mm for voksne).

6 Myk og oppdelt

Beskrivelse/karakteristikk
 •  Kan spises med skje, gaffel eller spisepinner
 •  Kan moses / brytes ned med press fra gaffel, skje ellerspisepinner
 •  En kniv er ikke nødvendig for å spise denne maten, men kanvære nyttig for å laste på en skje eller gaffel
 •  Må tygges før svelging
 •  Myk, mør og fuktig tvers gjennom, men uten separat, tynnvæske
 •  Oppdelt i biter som passer for munnstørrelse og oralebehandlingsferdigheter
  •  8 mm innen pediatri
  •  15 mm = 1,5 cm biter for voksne
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 •  Behøver ikke å bites
 •  Krever tygging
 •  Tungekraft og –kontroll kreves for å forflytte maten for tygging ogfor å beholde den i munnen under tygging
 •  Tungekraft kreves for å forflytte bolus for svelging
 •  Ved smerte eller tretthet ved tygging
 •  Ved manglende tenner eller dårlig tilpassede tannproteser

Testmetoder

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder» eller

http://iddsi.org/framework/food- testing-methods/

Gaffel-trykk-test
 •  Press på en gaffel vendt sidelengs kan brukes for å «skjære» eller bryte denne konsistensen til mindre biter
 •  Når en matprøve på størrelse med en tommelfingernegl (1,5 x 1,5 cm) presses med bladet på en gaffel til tommelfingerneglen hvitner, skifter matprøven form og moses. Den returnerer ikke til sin opprinnelige form når gaffelen fjernes
Skje-trykk-test
 •  Press på en skje vendt sidelengs kan brukes for å “skjære” eller bryte denne konsistensen til mindre biter
 •  Når en matprøve på størrelse med en tommelfingernegl presses med bladet på skjeen til tommelfingerneglen hvitner, skifter matprøven form og moses. Den returnerer ikke til sin opprinnelige form når skjeen fjernes
Spisepinnetest

En kan bryte opp denne konsistensen til mindre biter med spisepinner

Fingertest

Bruk en prøve på størrelse med tommelfingernegl (1,5 x 1,5 cm). Det er mulig å mose denne matprøven med fingerkraft som får tommel- og pekefingerneglen til å hvitne. Prøven returnerer ikke til sin opprinnelige form når en letter på trykket

Matspesifikke eller andre eksempler
Kjøtt

 • Varmebehandlet, mørt kjøtt der bitene ikke er større enn
  • 8 mm biter innen pediatri
  • 15 mm = 1,5 cm biter for voksne
 • Dersom konsistensen ikke kan serveres myk og mør i 1,5 x 1,5 cm biter, servér som farse i stedet

Fisk

 • Myk nok varmebehandlet fisk til at den kan brytes i mindre biter med gaffel, skje eller spisepinner, ikke større enn
  • 8 mm biter innen pediatri
  • 15 mm = 1,5 cm biter for voksne
 • Ingen bein

Gryte/stuing/lapskaus/curry

 • Den flytende delen av retten må være tykk (etter klinikerens anbefaling, henvis til IDDSI nivå 0-4)
 • Kan inneholde kjøtt, fisk eller grønnsaker dersom de ferdig kokte bitene myke og møre og ikke større enn
  • 8 mm biter innen pediatri
  • 15 mm = 1,5 cm biter for voksne
 • Ingen harde klumper

Frukt

 • Serveres most
  • 8 mm biter innen pediatri
  • 15 mm = 1,5 cm biter for voksne
 • Fibrøse fruktdeler fjernes
 • Overskytende fruktsaft helles av
 • Evne til å håndtere frukt med høyt vanninnhold (f.eks. vannmelon) der saften separeres fra faste bestanddeler i munnen under tygging må vurderes på individuell basis

Grønnsaker

 • Dampede eller kokte grønnsaker i biter som ferdig varmebehandlet ikke er større enn
  • 8 mm biter innen pediatri
  • 15 mm = 1,5 cm biter for voksne
 • Wokkede grønnsaker er ofte for harde og ikke myke eller møre

Frokostblanding/grøt

 • Jevn, med myke, møre klumper som ikke er større enn
  • 8 mm biter innen pediatri
  • 15 mm = 1,5 cm biter for voksne
 • Helt mykgjort konsistens
 • Overskytende melk eller annen væske skal helles av

Brød

 • Forhåndsgelért («bløtet»/«slemmet») brød som er meget fuktig og gelért gjennom hele tykkelsen
 • Ikke vanlig, tørt brød med mindre dette er vurdert passende av en dysfagispesialist etter individuell vurdering (dersom brød vurderes å være passende må det også tilfredsstille kravet om 8 mm biter innen pediatri og 1,5 x 1,5 cm biter for voksne)

Ris

 • Ikke partikkelert, upolert eller klebrig

7 Normal

Beskrivelse/karakteristikk
 •  Normal hverdagsmat i varierende konsistens som er tilpasset alder og utviklingsnivå
 •  Kan spises ved alle slags metoder
 •  Kan være hard og knasende eller naturlig myk
 •  Det er ingen restriksjoner på bit-størrelse på nivå 7, derfor kan matbiter være i alle størrelser
  • Større eller mindre enn 8 mm biter (pediatri)
  • Større eller mindre enn 15 mm = 1,5 cm (voksne)
  • Det er ingen konsistensbegrensninger på dette nivået
 •  Inkluderer hard, seig, fibrøs, trådaktig, tørr, sprø, knasende eller smuldrende biter
 •  Inkluderer mat som inneholder frø, korn, marg, skall eller ben
 •  Inkluderer mat med dobbel eller blandet konsistens inkludert væske
Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 •  Evne til å bite hard og myk mat og tygge det lenge nok til å forme en sammenhengende ball/bolus som er «svelgeklar»
 •  Evne til å tygge alle konsistenser uten å trettes
 •  Evne til å fjerne bein eller brusk som ikke kan svelges trygt fra munnen
Testmetode

Ikke aktuelt

Overgangsmat

Beskrivelse/karakteristikk
 • Mat som begynner som én konsistens (f.eks. fast) og endres til en annen spesifikt når fuktighet (f.eks. vann eller saliva) tilsettes, eller når en temperaturendring skjer (f.eks. oppvarming)

Fysiologisk begrunnelse for dette konsistensnivået
 • Behøver ikke bites
 • Behøver ikke tygges
 • Tungen kan brukes til å bryte denne maten når den er endret av temperatur eller ved tilsettelse av fuktighet/saliva
 • Kan brukes til utviklingsmessig læring eller rehabilitering av tyggeferdigheter (f.eks. utvikling av tygging i den pediatriske delen av befolkningen og den utviklingshemmede delen av befolkningen, samt rehabilitering av tyggefunksjon etter slag)
Testmetode

Se også dokumentet «IDDSI Rammeverk – testmetoder» eller http://iddsi.org/framework/food- testing-methods/

Gaffel-trykk-test
 • Etter at fuktighet eller temperatur er lagt til kan prøven lett deformeres og går ikke tilbake til sin opprinnelige form når trykket lettes

  Bruk en prøve på størrelse med en tommelfingernegl (1,5 x 1,5 cm), hell 1 ml vann på prøven og vent ett minutt. Legg på gaffeltrykk ved å trykke bladet på gaffelen mot prøven, trykk med tommelen på oversiden av gaffelen til tommelfingerneglen hvitner. Prøven er av overgangsmat-konsistens dersom den, når gaffelen fjernes:

  o Er most og oppsprukket og ikke lenger har sin opprinnelige form

  o Eller har smeltet betydelig og ikke lenger har sin opprinnelige form (f.eks. «ice chips»)

Skje-trykk-test
 • Som over, med bruk av bladet på en skje i stedet for en gaffel

Spisepinnetest
 • Bruk en prøve på størrelse med en tommelfingernegl (1,5 x 1,5 cm), plassér 1 ml vann på prøven og vent ett minutt. Prøven skal da lett kunne brytes opp med spisepinner med minimalt trykk

Fingertest
 • Bruk en prøve på størrelse med en tommelfingernegl (1,5 x 1,5 cm), plassér 1 ml vann på prøven og vent ett minutt. Prøven brytes fullstendig fra hverandre ved å gni den mellom tommelen og pekefingeren. Prøven returnerer ikke til sin opprinnelige form

  Matspesifikke eller andre eksempler

Denne konsistensen inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Iskrem/sorbet dersom det anses passende av en dysfagispesialist

 

 • Japansk dysfagi-treningsgelé som er skåret i 1 x 15 mm biter

 

 • Noen typer kjeks/småkaker (inkludert oblater til religiøse seremonier)

 

 • Iskremkjeks (kjegler som brukes til å ha iskrem i)

 

 • Potetchips, men kun den typen som er fremstilt av potetmel (som f.eks. PringlesTM eller SuperchipsTM)

 

 • Rekechips

 

 • Ostepop

 

 • Amerikanske “Ice Chips”

Spesifikke eksempler som brukes i håndtering av dysfagi hos funksjonshemmede barn eller voksne

Kommersielt tilgjengelige* matvarer som inkluderer, men ikke er begrenset til:

 • Veggie StixTM
 • Cheeto PuffsTM
 • Rice PuffsTM
 • Baby Mum MumsTM
 • Gerber Graduate PuffsTM
 • Cheese puffs
 • Wafers*Det at produkter fra enkelte produsenter er nevnt her betyr ikke at disse fremmes eller anbefales over andre, liknende produkter som ikke nevnes.

Vedlagt nedenfor er rammeverket på Norsk. Det er foreløpige utkastet. Vi oppdaterer så snart det er endelig.