retningslinjer

Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Tiltakspakker for forebygging av underernæring

by Vital ernæring • October 4, 2018

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7” har i mai 2018 justert sine tre tiltakspakker rettet mot forebygging av underernæring. Tiltakspakkene ble oppdatert basert på erfaringer fra deltakende team i det nasjonale læringsnettverket i 2017. Sykdomsrelatert underernæring er har en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk belastning. Når underernæring blir oversett fører det til flere sykehus […]


anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

by Vital ernæring • May 1, 2018

Helsedirektoratet laget anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse. Anbefalingene legger stor vekt på den helsemessige betydningen av helheten i kostholdet og det totale fysiske aktivitetsnivået. ​Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet […]


Krav om tannpleie ved dysfagi

Krav om hjelp til munn- og tannpleie ved dysfagi

by Vital ernæring • August 10, 2017

Krav om hjelp til tannpleie ved dysfagi Riktig munn og tannstell ved dysfagi er et viktig element i behandling av sykdommen. Derfor er krav om krav om tannpleie ved dysfagi viktig.   Det er tannlegen selv som på vegne av folketrygden gjør de medisinske vurderingene angående pasientens krav på å dekke utgiften via Helfo. Tilstand 14: Sterkt […]


Henvisning til logoped

Krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi

by Vital ernæring • April 10, 2017

Alle har rett til å få henvisning til en logoped hvis det oppstår en mistake om dysfagi. Du kan enten få behandling hos din kommune eller hos en privat logoped dersom kommunen ikke har tilstrekkelig tilbud.

Les mer om hvor du kan søke og hva slags utgifter du har rett til å få dekket.


Samhandlingsreformen og helsedirektoratet

Hva er samhandlingsreformen

by Vital ernæring • February 9, 2016

  Hva er samhandlingsreformen og hvordan påvirken den deg som arbeider i helsevesen? Samhandlingsreformen er utarbeidet og pulisert av Helsedirektoratet. Reformen trådde i kraft 1.januar 2012. Den ga kommunene ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester. Dette er uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlige sykehus. Tanken […]


Rettningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

by Vital ernæring • February 9, 2016

Forebygging og behandling av underernæring har blitt et viktig tema innen helsevesen. Ansvaret for å forebygge, avdekke og behandle underernæring ligger hos ansatte på sykehus og sykehjem. De trenger ofte hjelp til å vite hvordan de skal gå frem på en riktig måte. Derfor utvikler Helsedirektoratet rettningslinjer som omfatter anbefalinger om identifisering og behandling av […]


Kosthåndboken

Kosthåndboken fra Helsedirektoratet

by Vital ernæring • February 9, 2016

Kosthåndboken er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kosthåndboken legger vekt på betydningen av kartlegging og oppfølging av pasientens ernæringsstatus. Rett mat til rett pasient […]


Konsistenser – IDDSI et internasjonalt rammeverk

by Vital ernæring • November 11, 2015

For et friskt menneske er konsistens på maten ikke noe man tenker på, mens for pleiepersonell som lager mat og drikke til personer med dysfagi er det viktig med standardiserte definisjoner.

Derfor har International Dysphagia Diet Standardisation (IDDSI) har laget et standard rammeverk for konsistenser.


retningslinjer

Verdighetsgarantien – retningslinjer for å bruke dine rettigheter

by Vital ernæring • March 11, 2015

Beskrivelse Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, har du visse rettigheter, og du skal så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. Disse retningslinjer skal det tas hensyn til: at du har […]