Forebygging og behandling av underernæring har blitt et viktig tema innen helsevesen. Ansvaret for å forebygge, avdekke og behandle underernæring ligger hos ansatte på sykehus og sykehjem. De trenger ofte hjelp til å vite hvordan de skal gå frem på en riktig måte. Derfor utvikler Helsedirektoratet rettningslinjer som omfatter anbefalinger om identifisering og behandling av underernærte samt pasienter i ernæringsmessig risiko i sykehus, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer for veiledning av fagarbeidere. ​Nasjonale faglige retningslinjer inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger. Disse anbefalingene etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper.

Helsedirektoratet ønsker med disse nasjonale faglige retningslinjene å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Målgruppen for retningslinjene er personell og ledere både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Slik personell har ansvar for å gi god kvalitet ved oppfølging av underernærte og pasienter i ernæringsmessig risiko.

Les alle rettningslinjene under.

Last ned retningslinjene her