underernæring

Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Tiltakspakker for forebygging av underernæring

by Vital ernæring • oktober 4, 2018

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7” har i mai 2018 justert sine tre tiltakspakker rettet mot forebygging av underernæring. Tiltakspakkene ble oppdatert basert på erfaringer fra deltakende team i det nasjonale læringsnettverket i 2017. Sykdomsrelatert underernæring er har en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk belastning. Når underernæring blir oversett fører det til flere sykehus […]


er jeg underernaert

Screening – er jeg underernært?

by Vital ernæring • mars 12, 2018

Hvordan vet man om man er underernært? Det finnes en rekke tester som din lege kan foreta, men det er også lett å finne ut av det selv.

En tommelfingerregel sier at man er underernæring hvis man har mistet ca 10 % av sin normale vekt ila de siste 3-6 måneder eller ca 5 % de siste 2 måneder.


Proteinkvalitet i matvarer, tiltakspakker

Betydning av proteinkvalitet for muskelbygging og muskeltap

by Vital ernæring • mars 12, 2018

Ikke alle proteintyper er like. Hvorvidt et protein kan blir brukt av kroppen på en riktig måte bestemmes av innhold av essensielle aminosyrer og fordøyelighet.  For at kroppen skal kunne bruke proteiner til oppbygging må det være tilstrekkelige mengder av alle essensielle aminosyrer i et produkt. Er proteinkvaliteten for lav, vil det slå uheldig ut […]


Kostråd for underernaerte

9 gode kostråd for underernærte og småspiste.

by Vital ernæring • mars 12, 2018

Når man er syk eller svekket kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig med næring. Et godt kosthold er viktig for å opprettholde kroppens funksjoner.

Pass på å spise næringstett mat, være i bevegelse, unngå lang nattfaste og inkludere mer proteiner i kostholdet. Det er også lurt å unngå lettprodukter.


Underernæring hos hjemmeboende grunnet tygge- og svelgevansker

by Vital ernæring • august 7, 2017

En av de største konsekvensene av dysfagi er underernæring. Hjemmeboende eldre som bor alene står i fare for å bli underernært på grunn av tygge- og svelgevansker fordi de ikke blir avdekket.

I dene artikkelen hører vi fra en ergoterapeut som besøker en hjemmeboende eldre og avdekker dysfagi hos vedkommende.


legemiddelrelaterte problemer hos eldre.

Legemidler ødelegger ofte appetitten

by Vital ernæring • mai 30, 2017

Legemiddelrelaterte problemer hos eldre er utbredt. I gjennomsnitt bruker personer over 70 år tre til fem legemidler, fast. Blant de aller eldste er tallet enda høyere. Sykehjemspasienter bruker i gjennomsnitt seks til åtte legemidler daglig ((Spigset, O. (2003). Bruk av legemidler hos eldre. Hentet fra: https://relis.no/Publikasjoner/Arkiv/2003/Bruk_av_legemidler_hos_eldre/)). Risikoen for legemiddelrelaterte problemer hos eldre øker lineært med antall legemidler. Problemene er […]


Hvem bor anvende proteinberiking

Underernæring blant hjemmeboende eldre er utbredt.

by Vital ernæring • februar 24, 2017

Selv om de fleste eldre som bor hjemme klarer seg bra, viser studier at underernæring blant hjemmeboende eldre er mer utbredt enn man skulle tro. I en prevalensstudie fra Oslo og Bærum med 340 hjemmeboende eldre var 46 % underernært eller i risiko for underernæring ((Sørbye, L. W. (2003). Hjemmetjenester til eldre–i Bærum og Ullern. Sammenlignende data […]


forebyggende ernæringsarbeid

Effekt av forebyggende ernæringsarbeid – prosjekt Herlev universitetssykehus

by Vital ernæring • januar 20, 2017

På Herlev Hospital i Danmark, er gourmetmat og ernæringsfysiologer løsningen på underernæringsproblematikken. ‘Herlevs Herligheder’ er et matkonsept, som hjelper underernærte pasienter. Ledende klinisk ernæringsfysiologer kaller programmet «en stor suksess». Positive resultater – effekt av forebyggende ernæringsarbeid Resultatene av de fire studiene som er gjennomført i prosjektet «UMMMM – det er godt», har bidratt vesentlig til den […]


Appetitten blir ofte redusert ved alderdom – om kroppens fysiologiske endringer

by Vital ernæring • januar 16, 2017

  Når vi vet om årsak til dårlig appetitt er det enklere å gjøre noe med det. Mange eldre har dårlig appetitt og er særlig vanlig blant hjemmeboende eldre, og eldre på sykehjem og/eller sykehus. Det kan føre til vekttap, dårligere helse og i verste fall føre til økt dødelighet. Nedoverbakke fra ca 75 år.. Aldring […]


barrierer ernæringsomsorg

Barrierer knyttet til ernæringsomsorg for eldre

by Vital ernæring • januar 3, 2017

Barrierer ernæringsomsorg. Ernæring har veldokumentert effekt på sykdomsforløp og restitusjon. Det er imidlertid stor forskjell mellom klinisk praksis og ønsket praksis når det gjelder å identifisere, forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring. Selv om leger og sykepleiere oppgir at de mener at ernæring er viktig å prioritere, blir ikke dette gjort i praksis. En norsk studie […]