Når vi vet om årsak til dårlig appetitt er det enklere å gjøre noe med det.

Mange eldre har dårlig appetitt og er særlig vanlig blant hjemmeboende eldre, og eldre på sykehjem og/eller sykehus. Det kan føre til vekttap, dårligere helse og i verste fall føre til økt dødelighet.

Nedoverbakke fra ca 75 år..

Aldring er faktisk assosiert med reduksjoner i appetitt og energiinntak. Studier viser at man er 70 – 74 år reduseres energiforbruket av mat hos friske eldre i forhold til yngre voksne, med ca 16% -20% lavere energiforbruk, 25% -39% lavere sult.  Det er trolig en av årsakene til at vekten hos eldre reduseres fra man er ca 70 -74 år. ((Ageing Is Associated with Decreases in Appetite and Energy Intake—A Meta-Analysis in Healthy Adults, 2016,  Caroline Giezenaar,1 Ian Chapman,1 Natalie Luscombe-Marsh,1,2 Christine Feinle-Bisset,1 Michael Horowitz,1 andStijn Soenen1,)) Les også vårt artikkel om “Appetitten blir ofte redusert ved alderdom – om kroppens fysiologiske endringer”

vanligste årsaker til underernæring

Endring i hormoner og signaler kan være årsak til dårlig appetitt

Studier viser at når man eldes skjer det endringer i nivåer og respons på noen av de hormoner som er involvert i appetitt kontrollen ((Di Francesco, V., Fantin, F., Residori, L., Bissoli, L., Micciolo, R., Zivelonghi, A., … & Zamboni, M. (2008). Effect of age on the dynamics of acylated ghrelin in fasting conditions and in response to a meal. Journal of the American Geriatrics Society, 56(7), 1369-1370)).

Appetittregulering er komplisert og er en viktig faktor når man skal forklare årsak til dårlig appetitt ved alderdom. Det er styringssystemer som forbinder hjernen, fordøyelsessystemet, hormonsystemet og sensoriske nerver. Ulike hormoner frigjøres før, under og etter spising, dette kontrollerer hvordan man forholder seg til hvor mye man spiser. Over tid vil den langsiktige appetitten tilpasse seg kroppens form. Disse komplekse prosessene kan bli overstyrt av “glede” signaler som kalles hedonic systemer.

Eksempel på hvordan hormoner påvirker appetitten

Lukten av favorittmaten eller å bli tilbudt en velsmakende liten smaksprøve, kan f.eks stimulere appetitten og føre til at en person spiser når de egentlig ikke trenger det. Hvilket humør man er i, er viktig del av det hedonic system. Humør vil påvirke appetitten på ulike måter og bidrar til å forklare årsak til dårlig appetitt: noen mennesker spiser mindre når de er triste og redde, mens andre spiser mer. Det sosiale og omgivelsene rundt har også betydning. Et eksempel er stimuli man får når man blir invitert til et selskap eller et pent dekket bord. Eller man blir servert yndlingsretten. Dette vil høyst sannsynlig vekke minner og gode følelser.

Årsak til dårlig appetitt eldre hormoner

Fysiologiske endringer kan være årsak til dårlig appetitt

De fysiologiske endringene som skjer når man eldes, kan være årsak til dårlig appetitt. Det kan være endringer i fordøyelsessystemet, hormonelle endringer, sykdom, smerte, endringer i luktesans, smak og syn og et redusert behov for energi.

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_vannIkon_aarsak_til_daarlig_appetitt_tennerMunntørrhet og dårlig tannhelse

Ca 1/3 av eldre over 65 år har redusert spytt produksjon, dette kan føre til at det blir vanskeligere å spise, noe som igjen kan påvirke appetitten ((Vissink A1, Spijkervet FK, Van Nieuw Amerongen A. Aging and saliva: a review of the literature. Spec Care Dentist. 1996 May-Jun;16(3):95-103.)). Redusert spyttproduksjon skyldes i hovedsak bivirkning knyttet til bruk av medikamenter. Feil tannproteser, dårlig tannhelse, redusert smakssans og vanskeligheter med å svelge kan også ha en betydning for appetitten ((Poisson P1,2,3, Laffond T1, Campos S4, Dupuis V1,5, Bourdel-Marchasson , Relationships between oral health, dysphagia and undernutrition in hospitalised elderly patients. 2016 Jun;33(2):161-8. doi: 10.1111/ger.12123. Epub 2014 Mar 11)).. Les mer om hvordan man gjennomfører riktig munn- og tannstell ved dysfagi HER.

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_dysfagi Tygge- og svelgevansker

Det er en sterk sammenheng mellom personer som sliter med tygge- og svelgevansker (dysfagi) og underernæring ((Livia Sura,1,2 Aarthi Madhavan,1,3 Giselle Carnaby,1,4 and Michael A CraryDysphagia in the elderly: management and nutritional considerations 2012; 7: 287–298. Published online 2012 Jul 30. doi:  10.2147/CIA.S23404)). Ca 68 % av eldre på sykehjem har tygge- og svelgevansker ((Mealtime difficulties in a home for the aged: not just dysphagia.Steele CM, Greenwood C, Ens I, Robertson C, Seidman-Carlson R, Dysphagia. 1997 Winter; 12(1):43-50; discussion 51.)) og ca 38 % blant hjemmeboende eldre ((Prevalence of dysphagia among community-dwelling elderly individuals as estimated deusing a questionnaire for dysphagia screening. Kawashima K, Motohashi Y, Fujishima I Dysphagia. 2004 Fall; 19(4):26)). De vanligste årsakene til tygge- og svelgevansker er slag og demens. Les mer om prevalens og årsak til dysfagi HER.

 

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_tarmKronisk forstoppelse

Endring i fordøyelsessystemet kan være årsak til dårlig appetitt hos eldre ((Pilgrim, A. L., Robinson, S. M., Sayer, A. A., & Roberts, H. C. (2015). An overview of appetite decline in older people. Nursing older people, 27(5), 29-35)). Forstoppelse kan redusere appetitten og er en vanlig utfordring blant eldre ((Landi, F., Lattanzio, F., Dell’Aquila, G., Eusebi, P., Gasperini, B., Liperoti, R., … & Cherubini, A. (2013). Prevalence and potentially reversible factors associated with anorexia among older nursing home residents: results from the ULISSE project. Journal of the American Medical Directors Association, 14(2), 119-124)). Prevalens av kronisk forstoppelse blant hjemmeboende eldre er mellom 30 % og 40 %, på over 50 % på sykehjem! ((Gallagher, P., & O’Mahony, D. (2009). Constipation in old age. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 23(6), 875-887)).

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_sykepleierSykdom

Ved økende alder er man mer utsatt for sykdom ofte kronisk sykdom ((Nasjonalt råd for ernæring. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet )). Kreft, hjerte- og karsykdommer, demens, osteoporose og diabetes mellitus type 2 er de vanligste sykdommene blant eldre. Eldre og pasienter med flere diagnoser er spesielt utsatt ((Tangvik, R. J., Tell, G. S., Guttormsen, A. B., Eisman, J. A., Henriksen, A., Nilsen, R. M., & Ranhoff, A. H. (2015). Nutritional risk profile in a university hospital population. Clinical Nutrition, 34(4), 705-711)).

Enhver akutt sykdom kan svekke appetitten, spesielt akutt infeksjon ((Langhans, W. (2007). Signals generating anorexia during acute illness. Proceedings of the Nutrition Society, 66(03), 321-330)). Mange kroniske sykdommer kan også være årsak til dårlig appetitt (bl.a hjertesvikt, nyresvikt, kronisk leversykdom, Parkinsons sykdom og kreft). Alle disse sykdommene er mer utbredt hos eldre mennesker. Disse sykdommene medfører av ulike grunner ofte problemer med kvalme, sensoriske endringer og bivirkninger av medisiner ((Lee, J. S., Kritchevsky, S. B., Tylavsky, F., Harris, T. B., Ayonayon, H. N., & Newman, A. B. (2007). Factors associated with impaired appetite in well-functioning community-dwelling older adults. Journal of Nutrition for the Elderly, 26(1-2), 27-43)).

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_musklerNedsatt bevegelighet og smerter

Sykdom kan også påvirke appetitten gjennom svekket bevegelighet og smerte. Nedsatt bevegelighet kan forstyrre spiseprosessen, det kan ta lengre tid å spise og man kan lettere søle. Dette er faktorer som reduserer appetitten som vanligvis blir stimulert under spisingen. Kronisk smerter er også assosiert med dårlig appetitt, og siden så mange som ca 50 % av hjemmeboende eldre lider av kroniske smerter, kan det også være en vesentlig årsak til tap av matlyst hos eldre mennesker ((Bosley, B. N., Weiner, D. K., Rudy, T. E., & Granieri, E. (2004). Is chronic nonmalignant pain associated with decreased appetite in older adults? Preliminary evidence. Journal of the American Geriatrics Society, 52(2), 247-251)).

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_middagIkon_aarsak_til_daarlig_appetitt_øyeIkon_aarsak_til_daarlig_appetitt_kjottSansene svekkes

Smak, lukt og syn er alle involvert når man skal nyte maten ((Nieuwenhuizen, W. F., Weenen, H., Rigby, P., & Hetherington, M. M. (2010). Older adults and patients in need of nutritional support: review of current treatment options and factors influencing nutritional intake. Clinical nutrition, 29(2), 160-169)). Ved aldring vil mange oppleve en reduksjon av disse sansene, som igjen kan være årsak til dårlig appetitt. Lukten av mat stimulerer appetitten, og smak fremmer gleden av mat og som også stimulerer appetitten under spising. Nedsatt lukte- og smakssans kan ofte føre til dårligere appetitt. Godt syn bidrar til å stimulere appetitten og eldre voksne med dårlig syn vil mest sannsynlig påvirke appetitten negativt ((Lee, J. S., Kritchevsky, S. B., Tylavsky, F., Harris, T. B., Ayonayon, H. N., & Newman, A. B. (2007). Factors associated with impaired appetite in well-functioning community-dwelling older adults. Journal of Nutrition for the Elderly, 26(1-2), 27-43))

ikoner_aarsak_til_daarlig_appetitt Redusert muskelmasse

Muskelmassen krymper og svekkes med alderen 1)Fra man er ca 45 år, vil muskelmassen begynne å avta med en hastighet på om lag 1 % per år. ((Goodpaster, B. H., Park, S. W., Harris, T. B., Kritchevsky, S. B., Nevitt, M., Schwartz, A. V., … & Newman, A. B. (2006). The loss of skeletal muscle strength, mass, and quality in older adults: the health, aging and body composition study. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 61(10), 1059-1064)), (( Knee extension strength cutpoints for maintaining mobility. Manini TM, Visser M, Won-Park S, Patel KV, Strotmeyer ES, Chen H, Goodpaster B, De Rekeneire N, Newman AB, Simonsick EM, Kritchevsky SB, Ryder K, Schwartz AV, Harris TB, J Am Geriatr Soc. 2007 Mar; 55(3):451-7.)) Les mer om hvordan muskelmassen krymper med alderen og hva man kan gjøre for å forebygge det HER. 

 

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_sofaRedusert energibehov

Energibehovet til en person bestemmes av deres kroppssammensetning, spesielt fettfri masse (alle kroppens komponenter som ikke er fett, inkludert muskler, bein og organer), og deres nivå av fysisk aktivitet  ((Campbell, W. W., Crim, M. C., Young, V. R., & Evans, W. J. (1994). Increased energy requirements and changes in body composition with resistance training in older adults. The American journal of clinical nutrition, 60(2), 167-175)). De fleste eldre mennesker er mindre fysisk aktive ((Taylor, A. H., Cable, N. T., Faulkner, G., Hillsdon, M., Narici, M., & Van Der Bij, A. K. (2004). Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of interventions. Journal of sports sciences, 22(8), 703-725)). Derfor har eldre mennesker et lavere energibehov, som kan bidra til en reduksjon i appetitten. Dette forholdet vil variere mellom individer som gjenspeiler forskjeller i kroppssammensetning og nivå av fysisk aktivitet.

Endring av psykososiale forhold kan være årsak til dårlig appetitt

Appetitt er sterkt påvirket av miljøet og stemningen. Derfor vil mange av de psykologiske og sosiale endringer som kan oppstå med aldring påvirke appetitten.

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_ensomhetEnsomhet

Depresjon er kjent for å svekke appetitten og er vanlig hos eldre mennesker ((Engel, J. H., Siewerdt, F., Jackson, R., Akobundu, U., Wait, C., & Sahyoun, N. (2011). Hardiness, depression, and emotional well‐being and their association with appetite in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 59(3), 482-487)). Pasienter med demens kan ha redusert appetitt ((Ikeda, M., Brown, J., Holland, A. J., Fukuhara, R., & Hodges, J. R. (2002). Changes in appetite, food preference, and eating habits in frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 73(4), 371-376)). Det å leve og spise alene kan være årsak til dårlig appetitt, muligens også fordi de har problemer med å handle inn mat og lage mat.  Mangel på hjelp for å overvinne disse problemene gjør at man blir mindre motivert til å lage mat og spise. I tillegg er det å spise alene mindre lystbetont. Folk som bor alene får færre sosiale signaler som påvirker til at man bør spise.

Vilje til å spise for å opprettholde vekt og helse er en viktig faktor i spiseadferd av eldre mennesker ((Wikby, K., & Fägerskiöld, A. (2004). The willingness to eat. Scandinavian journal of caring sciences, 18(2), 120-127)).

appetitt_ensomhet_demens

 

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_middagFor store porsjons størrelser

Store porsjons størrelser kan være frastøtende, spesielt der hvor standard porsjonstørrelses brukes (sykehus, middagsporsjoner fra matombringing etc) ((Robison, J., Pilgrim, A. L., Rood, G., Diaper, N., Elia, M., Jackson, A. A., … & Roberts, H. C. (2015). Can trained volunteers make a difference at mealtimes for older people in hospital? A qualitative study of the views and experience of nurses, patients, relatives and volunteers in the Southampton Mealtime Assistance Study. International journal of older people nursing, 10(2), 136-145)).

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_rytmeEndring av døgnrytmen

Å gå over til pensjonerte rekker, kan bidra til å endre måltidsmønstre og valg av mat på grunn av endring i rutine, plassering, sosial kontakt og økonomi ((Alvarenga, L. N., Kiyan, L., Bitencourt, B., & Wanderley, K. D. S. (2009). The impact of retirement on the quality of life of the elderly. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 43(4), 796-802)).

Ikon_aarsak_til_daarlig_appetitt_tabletterØkt bruk av medisiner

I følge Folkehelseinstituttet er legemiddelbruken hos eldre omfattende. Selv om personer over 65 år kun utgjør ca 15 % av befolkningen bruker denne gruppen nesten halvparten av alle legemidler ((Helsedirektoratet (2011). Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien. Oslo: Helsedirektoratet)). Mer enn 250 ulike medisiner kan bidra til å påvirke smaks og luktesansene eller kan forårsake kvalme og være årsak til at mange eldre har redusert appetitt((Douglass, R., & Heckman, G. (2010). Drug-related taste disturbance A contributing factor in geriatric syndromes. Canadian family physician, 56(11), 1142-1147)). Les mer om overmedisinering og hvordan det påvirker appetitt HER. 


Se film om aldringsprossen:

Vi blir konstant påvirket av vårt miljø, gjennom ting vi spiser, stress fra både innsiden og innsiden av våre kropper. Alle disse elementene gjør at vi eldres over tid. Filmen nedenfor illustrerer og forklarer de biologiske prosessene som har med aldring å gjøre. Filmen er laget av Nutrition for aThe Alliance for Aging Research

Filmen nedenfor for å lære mer om aldring av vårt blodomløp, forskning på bioaktive forbindelser og hvordan de kan bidra til å opprettholde et sundt hjerte. Filmen er laget av The Alliance for Aging Research 

Se foredrag/PechaKucha av Ellisiv Lærum Jacobsen, stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun forteller om hvordan endringene i den aldrene kroppen påvirker appetitten og hvordan samfunnet kunne spart store summer om eldre hadde blitt fulgt opp bedre når det gjelder ernæring. Hun forteller at det er en klar sammenheng mellom hvor mye eldre spiser og deres fysiske helse.