Næringstette oppskrifter som er fristende og enkle

Næringstette oppskrifter er viktig å ha for hånden for de som trenger det. Enkelte personer vil ha behov for ekstra energi- og næringstett kost. Denne kostformen er egnet for underernærte og småspiste, samt pasienter som trenger å gå opp i vekt før en operasjon eller annen behandling, hvor bruk av vanlig energi- og næringstett kost ikke gir tilfredsstillende resultater ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)).

Denne kosten anbefales kun til bruk over en kortere periode.

Prinsippet for denne kostformen er meget små energirike måltider kombinert med flere mellommåltider sammenliknet med standardkostene.

Målsettingen med denne kostformen er å tilfredsstille pasientens behov for energi, protein, vitaminer og mineraler i et mindre volum, å behandle underernæring ved å oppnå ønsket vektøkning, samt forebygge underernæring når matinntaket forventes å være lite og/eller behovet er ekstra stort ((Helsedirektoratet. (2016). Spesialkost i institusjoner. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/spesialkost-i-institusjoner#ekstra-energi–og-næringstett-kost)).

Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for syke kan være vanskelig.

Næringstette oppskrifter passer spesielt for alvorlig syke eller for de som har langvarig sykdom ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)). Mat for syke har andre krav til næringsammetning enn for friske voksne. Vanligvis har man ikke den helt store appetitten når du man er syk, men det er likevel viktig å få i seg nok næring.

Mat for syke har et annet krav til næringssammentning. Behovet for energi er redusert, men behovet for viktige næringsstoffer (vitaminer og mineraler) er fortsatt den samme, og i noen tilfeller økt. Det stiller større krav til maten som inntas. En person i ernæringsmessig risiko skal tilbys 4-6 måltider i løpet av dagen. Det kan være utfordrende å få til om man ikke har noen hjelpemidler. 

På tross av at syke som regel beveger seg mindre har de et økt proteinbehov. Inntak av protein og bevegelse henger imidlertid sammen for at det skal gi best mulig utfall.