Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for syke kan være vanskelig.

Mat for syke har andre krav til næringsammetning enn for friske voksne. Vanligvis har du ikke den helt store appetitten når du man er syk, men det er viktig å få i seg næring. Studier viser at i løpet av feberperioden fungerer kroppens immunsystem mye bedre når vi spiser lite, men sunt. Sunn mat hjelper kroppen med å styrke seg selv og bidrar til å forhindre muskesvinn.

Mat for syke har et endret krav til næringssammentning. Behovet for energi er redusert, men behovet for viktige næringsstoffer (vitaminer og mineraler) er fortsatt den samme. Det stiller større krav til maten som inntas. En person i ernæringsmessig risiko skal tilbys 6 måltider i løpet av dagen. ((Helsedirektoratet, Koståhåndboken (2012) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten )) Det kan være utfordrende å få til om man ikke har noen hjelpemidler. Les mer om eldre proteinbehov HER.

Syke har økt proteinbehov

På tross av at de beveger seg som regel mindre har syke et økt proteinbehov. Personer som lider av  Eldre lider av kroniske sykdommer kan være plaget med dårlig matlyst og lever ofte på en ensidig kost. De har derfor stor risiko for og ikke få dekke behovet for viktige næringsstoffer som bl.a protein. (Les mer om eldres fysiologiske endringer HER).

Under sykdom er proteinbehovet 1,5-2 gram protein per kg kroppsvekt per dag (mot behovet for normalt friske voksne 0,8 g pr kilo kroppsvekt), for å unngå ufrivillig vekttap. Et ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges.

Ved infeksjonssykdom med feber ødelegges cellene raskere enn vanlig, og proteinbehovet øker. Kirurgiske inngrep og skader der vev skal gro krever også økt proteininntak. Mennesker med svekket enzymproduksjon eller mage-tarmproblemer, kroniske sykdom, sår som ikke vil gro og andre hudproblemer, rekonvalesenter og eldre kan ha økt behov for spesielle aminosyrer. Medisinske næringsdrikker (proteindrikker) og/eller kosttilskudd med enkeltaminosyrer kan da være et godt alternativ.

Reduser risikoen for underernæring.

Å optimalisere mat for syke er avgjørende, slik at man har best mulig forutsetning for å redusere risikoen for underernæring.

At småspiste skal klare å få i seg f.eks fire brødskiver til frokost og full middag med dessert er lite realistisk. En dagsmeny for syke bør inneholde flere mindre og næringstett måltider som sikrer næringsbehovet for hver enkelt.

Den første sirkelen nedenfor illustrerer hvor mye mat man må spise for å klare å tilfredsstille Helsedirektoratets krav til næring dersom man er utsatt for, eller må behandles for underernæring. Kosthåndsboken definerer denne kosten som energi- og næringstett kost.(Les mer om energi- og næringstett kosthold HER). Som illustrasjonen viser er det fortsatt mye mat som bør konsumeres.

Den andre sirkelen i illustrasjonen nedenfor viser hvordan man kan sikre at mat for syke kan tilpasses deres behov.  Maten inneholder tilstrekkelig med næring på tross av at porsjonsstørrelsen er redusert, i tråd med anbefalingene for et energi- og næringstett kosthold.

Hent eksempel i PDF HER.

* For beregning av næringsverdiene har vi brukt Kostholdsplanleggeren. Alle våre produkter er lagt inn i Kostholdsplanleggeren. For tilgang til disse næringsverdiene og veiledning for hvordan du kan bruke dem aktivt i dine menyer, trykk her.

Energi- og næringstett kost

Energi- og næringstett kost består av matvarer og retter med høyere fett- og proteininnhold, slik at porsjonsstørrelsen blir mindre enn nøkkelrådskosten. På de fleste sykehus, sykehjem og behandlingsinstittusjoner vil denne kosten være velegnet for hoveddelen av pasientene fordi mange har en sykdomstilstand som påvirker appetitten og muligheten for å spise vanlige porsjonsstørrelser.

Energi- og næringstett kost har en annen energifordeling sammenlignet med nøkkelrådskost. En vesentlig forskjell gjelder inntaket av protein. Ved energi- og næringstett kost bør proteininntaket ligge på 1-1,5 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Denne anbefalingen er noe høyere enn anbefalingen for den generelle befolkningen (0,8 gram protein).

Les mer om Kosthånbokens anbefalinger til Energi- og næringstett kosthold

Unngå lange nattfaste

Illustrasjonen nedenfor viser når måltidene ideelt sett bør inntas for bl.a å unngå den lange nattfasten. Nattfasten bør ikke overstige 11 timer:

mat for syke

Se kostråd for underernærte for mer info om hvordan opprettholde og/eller øke vekten.

Les også artikkel: Hvordan forebygge kakeksi 

Vital ernæring har gode alternativer for småspiste, som kan bidra til å dekke behovet for næringsstoffer.  Se utvalget her: 

Beriking: 

Tilsettes i mat og drikke når man ønsker å øke protein- og energiinnholdet i maten man lager selv. 

produkter næringstett mat , energiplus

Energiberiking

For-lite_symbolEnergi-Plus er et smaksnøytralt karbohydratpulver, som kan bidra til å øke energiinntaket.

proteinplus_1,5kg

Proteinberiking

For-lite_symbolProtein-Plus er et proteinpulver av myseprotein. Proteinet er av høy kvalitet, smaksnøytralt og kan enkelt tilsettes mat og drikke.