Underernæring

– dette bør du vite

UNDERERNÆRING DEFINISJON:

EN SITUASJON DER MANGEL PÅ ENERGI, PROTEIN OG/ELLER ANDRE NÆRINGSSTOFFER FORÅRSAKER EN MÅLBAR UGUNSTIG EFFEKT PÅ KROPPSAMMENSETNING, FUNKSJON OG KLINISK RESULTAT ((Rothenberg E. Översikt [Nutrition]. Värdhandboken, 2015)).

Konsekvenser av underernæring er mange. Underernæring rammer særlig eldre, syke, misbrukere og personer med spiseforstyrrelser. Tilstanden, forverres med parallelt med høyere risiko for alvorlige sykdommer og flere sykehusinnleggelser.
Man sier at en person er underernært hvis BMI er under 18,5, og man er påvirket helsemessig. De nasjonale retningslinjer sier at en person lider av underernæring, hvis man i løpet av 3-6 måneder har tapt 5-10 prosent av sin vekt. Eller hvis man gjennom lengre tid har et daglig energiunderskudd på 30 %. Det er viktig å si at det da fokuseres kun på energi, som er mengden av konsumerte kalorier.
.

Hvorfor er eldre mer utsatt for underernæring?

Kroppen vår forandrer seg med årene. Vi har en tendens til å spise mindre når vi blir eldre blant annet på grunn av nedsatt fysisk aktivitet og mindre kaloribehov. Mange eldre glemmer å tenke på at de samtidig se til at næringsbehovet blir dekket.

For lite næringsrik mat, kan føre til underernæring hos eldre, som i sin tur kan forårsake og forverre flere helseproblemer.  Eldre er ofte mer utsatt for brudd og skader, og immunforsvaret trenger litt ekstra hjelp for å beskytte den mot diverse sykdommer. Eldre som spiser lite, har behov for mer næring i den maten som blir spist.  For lite næringsrik mat, kan føre til underernæring hos eldre, som i sin tur kan forårsake og forverre flere helseproblemer.

Underernæring forekommer av ulike grunner. Mange eldre sliter med sykdommer som ikke tillater normal spising, for eksempel dysfagi. Fordi Hormoner svekkes med alderen, vil matlysten reduseres, smakssansen og fordøyelsen blir dårligere. Selv for friske eldre. Som resultat, spiser eldre ofte mindre og får i seg mindre næring enn nødvendig.

Eldre på sykehjem eller sykehus er spesielt utsatt for å bli underernært. Mye forskning knyttet til eldre og underernæring, har blitt gjennomført. Ulike studier viser ulike tall, men generelt sett ser man at ca 56% har middels eller høy risiko for underernæring på sykehjem. Ca 40% står i faresonen til å bli underernært mens de er innlagt på sykehus.

Av den grunn er helsepersonells holdninger om underernæring avgjørende for hvordan ernærings arbeidet blir håndtert og praktisert. At helsepersonell har fokus på forebygging er viktig.

Underernæring hos hjemmeboende grunnet tygge- og svelgevansker

Underernæring hos hjemmeboende har vært et problem lenge. Forskning viser at en av ti eldre som bor hjemme er underernærte ...
Read More
Holdninger om underernæring

Helsepersonells holdninger om underernæring er avgjørende

Helsepersonells holdninger om underernæring er avgjørende for hvordan ernæringsarbeid blir håndtert og praktisert, spesielt når det kommer til omsorg for eldre ...
Read More
Hvem bor anvende proteinberiking

Forekomst av underernæring blant eldre

Eldre på sykehjem eller sykehus er spesielt utsatt for å bli underernært. Flere norske studier viser at det er et problem ...
Read More

Hvordan oppdager man underernæring?

Underernæring gir ikke alltid utslag på lav vekt eller lav BMI, selv om begge deler er klare tegn på det. Tilstanden kan oppstå gradvis, og det er viktig å følge ekstra med på eldre som er i faresonen.

Et ufrivillig og raskt vekttap, uansett startvekten, kan tyde på at man er på vei til å bli underernært. Som tommelfingerregel sier man at et ufrivillig vekttap på mer enn 10 % av normalvekten i løpet av 3-6 mnd. Kan tyde på moderat underernæring. Et ufrivillig vekttap på 15 % i løpet av et halvt år eller mer enn 5 % på en mnd tyder derimot på alvorlig underernæring.

Det er viktig å følge med på både mat- og væskeinntak for å avdekke underernæring. Dersom man spiser mindre enn anbefalt næringsinntak for voksne kan man fort blir underernært:

  • Energi behov hos voksne med med lavt aktivitetsnivå: 30 kcal/kg kroppsvekt/døgn
  • Protein behov hos voksne : 1 g/kg kroppsvekt pr døgn
  • Væske behov hos voksne: 30 ml/kg kroppsvekt

Det finnes en rekke verktøy som er spesielt designet for å avdekke underernæring. De beste verktøyene tar for seg både protein- og energiinntak, vektutvikling over tid og kroppsmasseindeks.

Det anbefales at alle beboere i sykehjem, institusjonvog personer innskrevet i hjemmesykepleien, skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak. Deretter, er det anbefalt at oppfølging skjer på månedlig basis. Når det gjelder sykehus, anbefales det at alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og deretter ukentlig.

Det er viktig å huske at disse anbefalingene er generelle og et annet faglig begrunnet individuelt opplegg bør følges etter behov.

er jeg underernaert

Screening – er jeg underernært?

Hvordan vet man om man spiser for lite? Oppfølging av mat­ og væskeinntak, samt regelmessig veiing av pasienten er nød­vendig ...
Read More

Konsekvenser av underernæring

Hva vi spiser har en direkte påvirkning på hvordan vi føler oss fysisk og mentalt i lengden. Det innvirker også på hva slags sykdommer som kan utvikle seg i kroppen vår. Når vi ikke får i oss nok næring kan det slå ut på omtrent alle deler av kroppen. 

Konsekvenser av underernæring hos eldre er mange. De har blant annet økt risiko for depresjon, forverret fysisk og mental funksjon, redusert livskvalitet, nedsatt immunforsvar og økt dødelighet.

Når eldre ikke får i seg nok kalorier, blir organer som hjerte og lever, redusert i størrelse, og det kan følge til utvikling av hjertesvikt. Når proteininntaket ikke er tilstrekkelig, hemmes muskulaturens evne til å reparere seg ordentlig, og man kan oppleve redusert bevegelighet.

Immunforsvaret, vår eneste verktøy i kamp mot infeksjoner, blir også svekket ved underernæring. Pasienter med påvist underernæring tilbringer i gjennomsnitt to dager mer på sykehus etter operasjoner. Lengre sårheling er også et resultat av underernæring.

Ikke alle vil oppleve symptomer av underernæring i starten. Underernæring kommer som regel snikende og kan være vanskelig å avdekke i tidlige faser. De første tegn på underernæring hos eldre er først og fremst tretthet, uro, forvirring, slapphet, apati og nedstemthet.

Underernæring hos hjemmeboende grunnet tygge- og svelgevansker

Underernæring hos hjemmeboende har vært et problem lenge. Forskning viser at en av ti eldre som bor hjemme er underernærte ...
Read More
konsekvenser av underernæring

Konsekvenser av underernæring.

Konsekvenser av underernæring er mange og underernæring rammer særlig eldre, syke, misbrukere og personer med spiseforstyrrelser. Tilstanden, forverres med parallelt ...
Read More

Forebygging av underernæring

Det finnes en rekke små tiltak som kan forebygge underernæring hos eldre. Det er viktig å huske at selv om eldre har mindre energibehov, har de det samme behovet for vitaminer og mineraler.

Mange eldre har nedsatt matlyst på grunn av medisiner som forårsaker kvalme, ubehag og dårlig fordøyelse. Andre har spisevansker på grunn av ulike sykdommer, som for eksempel dysfagi. Det er viktig å ta disse faktorene, når man skal tilpasse ernæringsplanen for forebygging og behandling av underernæring hos eldre pasienter.

I praksis betyr det at en ernæringsplanen for eldre, bør inneholde flere mindre og næringstette måltider som sikrer næringsbehovet.  Spesielt viktig er det å se til at proteininntaket er tilstrekkelig. Til tross av at eldre og syke ofte beveger seg mindre enn før, har de et økt proteinbehov. Under sykdom er proteinbehovet 1,5-2 gram protein per kg kroppsvekt per dag (mot behovet for normalt friske voksne 0,8 g pr kilo kroppsvekt), for å unngå ufrivillig vekttap.

Det er også viktig å drikke nok. Væske er viktig for at kroppen skal kunne opprettholde alle sine livsviktige funksjoner. Gode alternativer til mellommåltider kan være energirik drikke, som kaffe med melk, drikkeyoghurt og smoothie. Er det behov for mer proteiner i kostholdet, er det smart å berike drikken med ekstra proteintilskudd.

Kostråd for underernaerte

9 gode kostråd for underernærte og småspiste.

Kostråd for underernærte og småspiste kan bidra til å bedre næringsinntaket. Når man er syk eller svekket kan matinntaket være ...
Read More
Mat for eldre og syke

Mat for eldre og syke. Næringstett dagsmeny.

Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for eldre kan være vanskelig. Mat for eldre og syke har andre krav ...
Read More
næringstett kost

Energi og næringstett kost

Dette er energi og næringstett kost: Energi- og næringstett kost er beregnet på personer som ikke greier å dekke behov ...
Read More

Kosthold for eldre på sykehus og sykehjem

Næringstett mat – vårt produkt utvalg

Våre smaks nøytrale berikings produkter, er spesielt egnet for personer som av ulike grunner trenger ekstra næring. Med andre de som ønsker mye næring på et lite volum. Svikter appetitten kan det være godt å kunne berike den mat og drikke man liker. Tilsett derfor energi- og/eller protein- beriking i drikke og mat man lager selv.

Vi leverer til ledende sykehus og sykehjem i hele landet. Nå står også hjemmesykepleien på vår kundeliste.