Underernæring hos hjemmeboende har vært et problem lenge. Forskning viser at en av ti eldre som bor hjemme er underernærte selv når de er en del av hjemmetjenesten.

Mer fokus på underernæring hos hjemmeboende

For å sette lys og et ansikt på problemet har det danske fagtidskriftet Ergoterapeuter gjort et portrettintervju av Eva. Hun er en eldre dame som har opplevd utforklart vekttap over en kortere periode. I tillegg har hun lite energi og problemer med å svelge. Når Line, en utdannet ergoterapeut, kommer på hjemmebesøk til Eva avdekker hun dysfagi som underliggende årsak til både til vekttapet og nedsatt energinivå. Line påpeker at Eva sannsynligvis også er underernært uten å vite det.

Artikkelen går inni detaljer om hvordan det er å besøke en hjemmeboende som sliter med dårlig appetitt. Den tar også for seg riktige observasjonsmetoder som hjemmetjenesten kan bruke til å avdekke alvorlige problemer med svelging.

På slutten av artikkelen får vi også en glimt inni hvordan måltidssituasjonen bør tilpasses for å forebygge underernæring, og gjøre tilværelsen med dysfagi lettere.

Du kan lese artikkelen ved å trykke på lenken nedenfor: