Naturtro purémat kan ha stor betydning for matinntak, viser en australsk pilotstudie ((Farrer, O., Olsen, C., Mousley, K. & Teo, E. (2015). Does presentation of smooth pureed meals improve patients consumption in an acute care setting: A pilot study. Nutrition & Dietetics, 73: 405–409)).

Å sørge for tilstrekkelig næring hos pasienter med svelgevansker kan være utfordrende. Maten ser ofte mindre innbydende ut, smaker mindre tiltalende, og i tillegg har lite næringsverdi. I tillegg er lavere toleranse og generell manglende tilfredshet noe av årsaken til at denne pasientgruppen inntar mindre mengder mat.

Underernæring er forbundet med negative kliniske utfall hos opptil 60% av pasienter, med ytterligere 10% forverring i forekomsten av dysfagi. Pasienter med svelgevansker inntar med andre ord mindre mat og har økt sannsynlighet for underernæring.

Målet med studien var å se nærmere på hva naturtro purémat kunne gjøre med inntaket til pasienter med behov for denne typen kost. Studiet ble gjennomført på Ashford sykehus.

 

vanlig puremat

Bilde over viser hvordan puremat ofte kan se ut ved servering. Den er ofte lite appetittvekkende og lite naturtro.

Gjennomføring av studien.

Studien pågikk i 2 uker. Pasientene ble forsynt med purémat til lunsj, en uke uten form på maten og en uke med naturtro form på maten. Måltidene var like begge ukene, slik at det var enkelt å sammenligne. Rester fra måltidene ble veid og årsaker til avfall ble dokumentert. Deltagerne fikk også utdelt en tilfredshetsundersøkelse (skjema) som skulle fylles ut.

Om pasientgruppen i studien.

Flertallet av pasientene som var med i studien var over 65 år. Det var totalt 65 pasienter med i studien – en kontrollgruppe og en intervensjonsgruppe.

Pasientene i begge grupper ble innlagt med ulike medisinske tilstander. Verken alder eller diagnose var signifikant forskjellig mellom de ulike gruppene.

Resultat fra studiet innføring av naturtro purémat

Inntaket av purémat økte med 50 %, fra at pasientene spiste 1/4 av måltidet til 3/4 av måltidet, når det var naturtro form på maten. Rester og avfall ble også redusert med en median på 100 gram i intervensjonsgruppen.

økning av matinntak

Intervensjonsgruppen som spiste den naturtro purémat, hadde 44% mindre matavfall. (Kontrollgruppen hadde median avfall på 286 gram, sammenlignet med intervensjonssgruppen som hadde 160 gram matavfall).

Hovedårsakene til rester/avfall i studien var “kliniske” årsaker som var knyttet til pasientens sykdomsstilstand og svekket svelgerefleks, samt “matproblemer” som var forbundet med at man ikke gjenkjente maten eller mislikte maten. Andre studier viser at mangel på appetitt eller smaksendringer også kan være årsaker til at det ligger mye igjen på tallerken etter et måltid hos denne pasientgruppen.

Begrensede data for pasienttilfredshet utgjorde ingen signifikans i måltidspreferanse.

Purémat som serveres i naturtro form kan øke gjennomsnittlig matinntak og redusere avfall.

Det finnes også en rekke andre studier som viser at inntak og pasienttilfredshet er forbedret når purémat blir presentert på en måte som ser ut som vanlig, ikke moset mat ((Germain, I., Dufresne, T & Gray-Donald, K. (2006). A novel dysphagia dietimproves the nutrient intake of institutionalized elders. Jam Diet Assoc, 106: 1614–23)) ((Cassens, D, Johnson, E & Keelan, S. (1996). Enhancing taste, texture, appearance, and presentation of pureed food improved resident quality of life and weight status. Nutr Rev, 54: 51–54.)).

Det overordnede målet med den australske studien var å informere om ytterligere forskning og relevansen av å bytte dagens praksis til den bredere bruken av purèmat i akutte pleieinstitusjoner.

 

Les hele studien HER

123pure