Stockholm fylkeskomme har utgitt en fokusrapport om dysfagi. Denne rapporten er utarbeidet innenfor rammen av det medisinske programmet.

Dysfagi er en sykdom som er utbredt blant eldre, og kan ha store konsekvenser for helse og livskvalitet. Den største kosekvensen er muligens underernæring. Eldre som lider av dysfagi er i større faresone for å bli underernært sammenlignet med friske eldre.

Rapporten er rettet mot helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har dysfagi, ansatte i helsevesenet og pasientorganisasjoner. Formålet med rapporten er å beskrive problemet, diagnostikken og hva man kan gjøre. Rapporten utgjør et grunnlag for planlegging og utvikling av effektive omsorgskjeder.

Rapporten omhandler temaer: hva dysfagi er, hvor ofte sykdommen forekommer, konsikvenser for pasienten og sykehjemmet/sykehuset, utredninger og verdikjeder.

En flott fokusrappport om dysfagi!

Les rapporten her:

fokusrapport om dysfagi