rapport

National handlingsplan for bedre kosthold

Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold har stor fokus på mat til eldre

by Vital ernæring • March 9, 2017

Vi ser med glede og stor forventning på regjeringens “handlingsplan for bedre kosthold”.  Eldre og andre personer som er utsatt for underernæring har en stor fokus i handligsplanen. Regjeringen skriver følgende: God mat og gode måltider kommer ikke av seg selv. Derfor trenger vi en handlingsplan for bedre kosthold. Denne planen handler om næring og […]


staten

Regjeringen skaper en kvalitetsreform for eldre

by Vital ernæring • March 7, 2017

På en pressekonferanse 07.03.17 informerer Regjeringen at de nå skal iverksette arbeidet om å utarbeide en ny kvalitetsreform for eldre: “Leve hele livet”. En kvalitetsreform for eldre. Mat vil være en av de viktigste prioriteringene. Målet er at de eldre skal kunne få mestre sin egen hverdag og få god hjelp når de trenger det. […]


Kost- og ernæringsforbundet

Forbrukerrådet: eldre fortjener appetitt på livet!

by Vital ernæring • August 13, 2015

Forbrukerrådet har, sammen med Kost- og ernæringsforbundet, reist land og strand rundt og besøkt sykehjem som setter mat høyt på dagsordenen. De ønsket å se med egne øyne hvordan maten på disse stedene tilberedes og tilbys de eldre. De ville høre med egne ører hvordan beboere, pleiere, kjøkkensjefer og kokker, sykehjemsledelse og politisk ledelse snakker om maten […]


fokusrapport om dysfagi

Fokusrapport om dysfagi – Stockholm landsting.

by Vital ernæring • June 12, 2015

Stockholm fylkeskomme har utgitt en fokusrapport om dysfagi. Denne rapporten er utarbeidet innenfor rammen av det medisinske programmet. Dysfagi er en sykdom som er utbredt blant eldre, og kan ha store konsekvenser for helse og livskvalitet. Den største kosekvensen er muligens underernæring. Eldre som lider av dysfagi er i større faresone for å bli underernært sammenlignet […]


temarapporten

Temarapporten om dysfagi – Patientombudet i Danmark

by Vital ernæring • May 3, 2015

Patientombudet i Danmark lagde i 2012 en temarapport om dysfagi. Her understrekes betydningen av høy fokus om dysfagi, både på sykehus og i kommuner. Denne temarapporten er rettet mot ledelse og helsepersonell i kommuner og på sykehus. Rapporten tar for seg hva dysfagi generelt er, og tilbyr rettningslinjer for hvordan denne sykdommen skal behandles. I tillegg, blir internasjonale anbefalinger […]


Mat og måltid i hjemmesykepleien

Mat og måltid i hjemmesykepleien – Helsedirektoratet

by Vital ernæring • November 25, 2014

Rapporten Mat og måltid i hjemmesykepleien bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere, og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i hjemmesykepleien, utført 2011. Dette er den fjerde undersøkelsen med fokus på mat og måltider knyttet til kommunehelsetjenesten. I de tre andre undersøkelsene har målgruppen vært ledere i sykehjem, ledere […]


Hvordan er mat og måltid på norske sykehjem?

by Vital ernæring • November 25, 2014

Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartleggingsundersøkelse av mat og måltid ved landets sykehjem ((Aagaard, H. (2008). Mat og måltider i sykehjem: undersøkelse utført for Sosial-og helsedirektoratet (Rapport 3/2008). Hentet fra http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/148556/hefte3-08.pdf?sequence=1&isAllowed=y)). God ernæringsstand er en viktig forutsetning for helse og livskvalitet. Forskning viser imidlertid at eldre beboere […]