Patientombudet i Danmark lagde i 2012 en temarapport om dysfagi. Her understrekes betydningen av høy fokus om dysfagi, både på sykehus og i kommuner.

Denne temarapporten er rettet mot ledelse og helsepersonell i kommuner og på sykehus. Rapporten tar for seg hva dysfagi generelt er, og tilbyr rettningslinjer for hvordan denne sykdommen skal behandles. I tillegg, blir internasjonale anbefalinger relatert til dysfagi beskrevet i rapporten. Til slutt snakker rapportene spesifikt om situasjonen rundt dysfagi i Danmark, antall hendelser, og eventuelle erstatninger som pasienter har søkt om.

Patientombuddet ønsker med denne temarapport om dysfagi å medvirke til pasientenes sikkerhet ved å sette fokus på følgende:

  • Dysfagi er forbundet med økt dødelighet og økt sjanse for syldom for en stor gruppe av pasienter.
  • Dysfagi kan medføre under- eller feilernæring, dehydrering, aspiration, kvelning samt økt risiko for aspirasjonspneumoni.
  • Anbefaling om retningslinjer for screening og undersøkelse av dysfagi, samt anbefalinger om riktig konsistens av mat og væske.
  • Pasienter med dysfagi skal generelt betraktes som en risikogruppe.
  • Kakket kost er ikke det samme som dysfagi. Personalet bør vite og være i stand til å skille konseptene.
temarapporten

Les rapporten – trykk på rapporten

 

LES MER OM DYSFAGI HER