Det er viktig å sørge for at væskebehovet dekkes.

Tørsten har en viktig funksjon. Den forteller oss at vi trenger noe å drikke. Drikker vi for lite, får kroppen for lite væske til å kunne opprettholde alle sine livsviktige funksjoner. I tillegg blir blodvolumet vårt mindre. Resultatet kan føre til symptomer som kvalme, svimmelhet og konsentrasjonsvansker. Det er derfor viktig å sikre at væskebehovet dekkes.

I gjennomsnitt regner vi med at en voksen person trenger 2 – 2 ½ liter væske hver dag, sier ernæringsfysiolog Vibeke Landaas ved Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

– En stor del av denne væsken får vi gjennom kosten. Men resten må innta i form av ren drikke. Ved å drikke tilstrekkelig kan man derfor dekke væskebehovet.

– De fleste av oss drikker ganske mye hver dag, men all drikke er ikke like effektiv når det gjelder å tilføre kroppen væske, sier Vibeke Landaas. – Mens drikke som vann, juice og saft virker positivt på væskebalansen, virker kaffe og te vanndrivende. Mange er ikke klar over dette. De tror at all drikke har en positiv effekt. Men selv om kaffe og te, cola og alkoholholdige drikker alle er flytende, øker de utskillelsen av urin fra kroppen vår og er derfor ingen gode bidragsytere når det gjelder å dekke kroppens væskebehov.

Styrer kroppsfunksjonene
– Hvorfor er det så viktig å drikke mye?

– I tillegg til å være tørsteslukker, har vannet mange andre livsviktige funksjoner. For det første er det løsningsmidlet for alle stoffene i kroppen. For at vi for eksempel skal kunne oppta næringsstoffer og få transportert dem til de cellene som trenger det, må vi ha vann. Det samme for å få forbrent energien i kroppen vår. I tillegg trenger vi vann for fordøyelsens skyld. Uten tilstrekkelig væskeinntak vil avføringen vår bli hard, noe som lett kan føre til forstoppelse. Dette har vel de fleste en eller annen gang opplevd. Forstoppelse skyldes rett som det er for lite væskeinntak. Men det er ikke bare for å lette avføringen vi trenger vann. Også når det gjelder transport av avfallsstoffer ut av kroppen, er vann helt nødvendig, kan Vibeke Landaas fortelle. Da tenker hun på kroppsvæsker som urin, svette og damp til utånding. Til denne jobben trenger kroppen vår væske. Behovet for å skille ut disse stoffene gjør at man har hver dag har et minimum væsketap gjennom urinen på ca. 400 ml – selv om man har drukket lite.

Eldre – en risikogruppe

– En risikogruppe når det gjelder faren for uttørring, er eldre. Dette kommer av at eldre mennesker ofte er mindre og har lavere kroppsvekt enn andre mennesker. – På grunn av kroppsstørrelsen skal det derfor mindre til før eldre får symptomer på uttørring enn unge og middelaldrende, påpeker Vibeke Landaas. – Mange eldre klager også over dårlig apetitt. De verken spiser eller drikker noe særlig. Når de drikker, føler de ofte at vannet fyller opp magen og bidrar til at de får enda mindre lyst på mat. Dette kan man forebygge ved å oppmuntre de eldre til å drikke mer mellom måltidene. Og det kan være lurt å sørge for at eldre har fristende drikke lett tilgjengelig.

– Vi hører alltid at eldre drikker for lite, hvorfor er det slik?

– Ja, ofte gjør de det, og det kan ha flere årsaker. Man har mindre tørstfølelse når man blir eldre. Dessuten unnlater mange å drikke om kvelden for å slippe å gå på toalettet om natten, eller for å unngå toalettbesøk når de er ute. Eller kanskje bruker de medisiner som virker uttørrende, for eksempel vanndrivende midler for hjertet.

 

 

Teksten i dette innlegget er et utdrag fra artikkel vi har hentet fra:

 

logo

 

Du kan lese hele artikkelen her

Vi kan også anbefale denne artikkelen