Knappen er en forening for foreldre til barn med spise og ernæringsproblemer. Foreningen ble stiftet i 1999 av foreldre som ønsket å sette fokus på en stadig voksende men lite omtalt gruppe; barn med ernæringsproblemer. Knappenforeningen testpanelet testet våre Sooft Meals til funksjonshemmede og barn.

Alle barn er forskjellige, og like mange forskjellige grunner er det til at barn har spise og ernæringsproblemer. Knappen har av denne grunn som mål å omfavner en bred gruppe barn. For å gi noen eksempler på mangfoldet i foreningen kan nevnes familier med prematurbarn, hjertebarn, barn med lungesykdom, barn med cerebral parese, multi handicapede barn, og for ikke å glemme ellers friske barn som av ulike grunner har spise og ernæringsproblemer. Les artikkel fra Knappennytt hvor de har testet ut Sooft Meals.

Les mer om knappenforeningen på deres hjemmeside.

funksjonshemmede og barn
funksjonshemmede og barn
funksjonshemmede og barn

Last ned hele artikkelen her

funksjonshemmede og barn