dysfagi

Krav om tannpleie ved dysfagi

Krav om hjelp til munn- og tannpleie ved dysfagi

by Vital ernæring • August 10, 2017

Krav om hjelp til tannpleie ved dysfagi Riktig munn og tannstell ved dysfagi er et viktig element i behandling av sykdommen. Derfor er krav om krav om tannpleie ved dysfagi viktig.   Det er tannlegen selv som på vegne av folketrygden gjør de medisinske vurderingene angående pasientens krav på å dekke utgiften via Helfo. Tilstand 14: Sterkt […]


e-læringsprogram

E-læringsprogram om dysfagi fra Helse Sør-Øst

by Vital ernæring • August 8, 2017

E-læringsprogram om dysfagi.  Bruk 10 minutter på dette kurset! Helse Sør-Øst har lagt et e-læringsprogram om dysfagi. Forstå hva tygge- og svelgevansker er. Send det til dine kolleger, pasienter eller pårørende.   Målene med kurset er: Å bli kjent med anatomi og fysiologi ved svelging. Å tilegne seg kunnskap om symptomer på dysfagi. Å bli […]


Underernæring hos hjemmeboende grunnet tygge- og svelgevansker

by Vital ernæring • August 7, 2017

En av de største konsekvensene av dysfagi er underernæring. Hjemmeboende eldre som bor alene står i fare for å bli underernært på grunn av tygge- og svelgevansker fordi de ikke blir avdekket.

I dene artikkelen hører vi fra en ergoterapeut som besøker en hjemmeboende eldre og avdekker dysfagi hos vedkommende.


Innføring av naturtro purémat ga 50 % økning i matinntaket.

by Vital ernæring • August 7, 2017

Hvordan maten ser ut på talkerken har like mye å si for appetitt som hvordan den smaker. For pasienter som lider av dysfagi kan det være en avgjørende faktor for underernæring.

Les mer om studiet som avdekket at puremat servert i naturtro form ga en 50% økning i matinntaket.


Informasjon om dysfagi fra en logoped 2

Informasjon om dysfagi fra en logoped.

by Vital ernæring • June 26, 2017

Vi spiser ikke bare fordi vi har behov for næringstilførsel, det er også en del av vårt sosiale liv. Mange personer med dysfagi isolerer seg og unngår middagsselskaper. Noen opplever også at de ikke blir invitert i middagsselskaper lenger.

En logoped snakker om åpenhet rundt dysfagi, samt hva riktig diagnose, behandling og kosthold kan gjøre for deg.


Henvisning til logoped

Krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi

by Vital ernæring • April 10, 2017

Alle har rett til å få henvisning til en logoped hvis det oppstår en mistake om dysfagi. Du kan enten få behandling hos din kommune eller hos en privat logoped dersom kommunen ikke har tilstrekkelig tilbud.

Les mer om hvor du kan søke og hva slags utgifter du har rett til å få dekket.


hjerneslag ernæring

Kosthold etter hjerneslag. Ernæringssituasjonen kan endres som følge av et hjerneslag.

by Vital ernæring • January 19, 2017

Opptil 80 % av slagspasienter utvikler tygge- og svelgevansker (dysfagi), noe som medfører en drastisk endring i kosthold etter hjerneslag ((Ha, L., Iversen, P. O., & Hauge, T. (2008). Ernæring til eldre med akutt hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen, 128, 1946-50)). Risikoen for underernæring øker og det er avgjørende at man tar hensyn til de endringene som […]


Krav om tannpleie ved dysfagi

Riktig munn og tannstell ved dysfagi.

by Vital ernæring • December 23, 2016

Personer med dysfagi opplever ofte av maten ligger igjen i munnhulen, noe som kan bidra til dårlig ånde, bakterievekst og tannråte.

Riktig tannsett og regelmessige tannlegebesøk er dermed viktig for å opprettholde god tannhygiene slik at man unngår tørr munn og stimulere spyttproduksjon.


Å leve med dysfagi

Å leve med dysfagi i hverdagen.

by Vital ernæring • December 5, 2016

Å leve med dysfagi har store konsekvenser for personens livssituasjon og ikke minst sosiale liv. Spisevansker kan ha uheldige helsemessige konsekvenser som depresjon, aspirasjon og lungebetennelse, underernæring, forlenget sykehusopphold, osv.

Les mer om hvordan mennesker i ulike livssituasjoner takler dysfagi i hverdagen.


Tegn og symptomer på dysfagi

Tegn og symptomer på dysfagi. Avdekk dysfagi på et tidlig stadie.

by Vital ernæring • December 5, 2016

Dersom man vet mer om tegn og symptomer på dysfagi, vil man raskere kunne avdekke dysfagi og eliminere eller forhindre de negative konsekvensene. Listen med tegn og symptoper på disfagi er lang, og de kan ligne på andre sykdommer. Derfor skal kliniske bedømmelser gjøres av et utvalgt personal eller logoped.