Krav om hjelp til tannpleie ved dysfagi
tannlege dysfagi

Riktig munn og tannstell ved dysfagi er et viktig element i behandling av sykdommen. Derfor er krav om krav om tannpleie ved dysfagi viktig.  

Det er tannlegen selv som på vegne av folketrygden gjør de medisinske vurderingene angående pasientens krav på å dekke utgiften via Helfo. Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne. Les mer HER.

 

Offentlig tannhelse gir vederlagsfri tannhelsetjenester til prioriterte grupper:

  • A: 0-18 år
  • B: Psykisk utviklingshemmede
  • C1: Pasienter innlagt i sykehjem
  • C2: Pasienter som mottar hjemmesykepleie >1xuken, >3mnd
  • D: 19-20 åringer får 75% refusjon
  • E: Enkelte grupper innen psykiatri eller rusomsorg

Les her for mer informasjon om rettigheter til gratis tannstell ved dysfagi.

Les mer om tannstell ved dysfagi HER