Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for eldre kan være vanskelig.

Mat for eldre og syke har andre krav til næringssammensetning enn for friske voksne. Spesielt kan det være vanskelig om vedkommende er småspist og/ellermat for eldre har dårlig matlyst ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)). En forhåndslagd dagsmeny kan være et godt tiltak.

Selv om behovet for energi er redusert, er behovet for viktige næringsstoffer (vitaminer og mineraler) fortsatt den samme. Det stiller større krav til maten som inntas. En person i ernæringsmessig risiko skal tilbys 6 måltider i løpet av dagen. ((Helsedirektoratet, Koståhåndboken (2012) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten )) Det kan være utfordrende å få til om man ikke har noen hjelpemidler. Les mer om eldres proteinbehov HER.

Eldre og syke har økt proteinbehov

Til tross av at eldre og syke ofte beveger seg mindre enn før, har de et økt proteinbehov. Personer med f.eks kroniske sykdommer kan være plaget med dårlig matlyst og lever ofte på en ensidig kost. Det er derfor stor risiko for at de ikke få dekket behovet for viktige næringsstoffer som bl.a protein. (Les mer om eldres fysiologiske endringer HER).

Under sykdom er proteinbehovet 1,5-2 gram protein per kg kroppsvekt per dag (mot behovet for normalt friske voksne 0,8 g pr kilo kroppsvekt), for å unngå ufrivillig vekttap. Et ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges.

Ved infeksjonssykdom med feber ødelegges cellene raskere enn vanlig, og proteinbehovet øker. Kirurgiske inngrep og skader der vev skal gro krever også økt proteininntak. Mennesker med svekket enzymproduksjon eller mage-tarmproblemer, kroniske sykdom, sår som ikke vil gro og andre hudproblemer. Medisinske næringsdrikker (proteindrikker) og/eller kosttilskudd med en høy andel protein kan da være et alternativ. Les mer om eldre proteinbehov HER.

Reduser risikoen for underernæring.

Å optimalisere mat for eldre er avgjørende, slik at man har best mulig forutsetning for å redusere risikoen for underernæring.

At småspiste skal klare å få i seg f.eks fire brødskiver til frokost og full middag med dessert er lite realistisk. En dagsmeny for eldre bør inneholde flere mindre og næringstett måltider som sikrer næringsbehovet for hver enkelt.

Den første sirkelen nedenfor illustrerer hvor mye mat man må spise for å klare å tilfredsstille Helsedirektoratets krav til næring dersom man er utsatt for, eller må behandles for underernæring. Kosthåndsboken definerer denne kosten som energi- og næringstett kost.(Les mer om energi- og næringstett kosthold HER). Som illustrasjonen viser er det fortsatt mye mat som bør konsumeres.

Den andre sirkelen i illustrasjonen nedenfor viser hvordan man kan sikre at mat for eldre kan tilpasses deres behov.  Maten inneholder tilstrekkelig med næring på tross av at porsjonsstørrelsen er redusert, i tråd med anbefalingene for et energi- og næringstett kosthold.

 

Naeringsinntak-eks eldre (2)

Hent eksempel i PDF HER.

* For beregning av næringsverdiene har vi brukt Kostholdsplanleggeren. Alle våre produkter er lagt inn i Kostholdsplanleggeren. For tilgang til disse næringsverdiene og veiledning for hvordan du kan bruke dem aktivt i dine menyer, trykk her.

 

Energi- og næringstett kost

Energi- og næringstett kost består av matvarer og retter med høyere fett- og proteininnhold, slik at porsjonsstørrelsen blir mindre enn nøkkelrådskosten. På de fleste sykehus, sykehjem og behandlingsinstittusjoner vil denne kosten være velegnet for hoveddelen av pasientene fordi mange har en sykdomstilstand som påvirker appetitten og muligheten for å spise vanlige porsjonsstørrelser.

Energi- og næringstett kost har en annen energifordeling sammenlignet med nøkkelrådskost. En vesentlig forskjell gjelder inntaket av protein. Ved energi- og næringstett kost bør proteininntaket ligge på 1-1,5 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Denne anbefalingen er noe høyere enn anbefalingen for den generelle befolkningen (0,8 gram protein).

Les mer om Kosthånbokens anbefalinger til Energi- og næringstett kosthold

 

Unngå lang nattfaste

Det anbefales å innta noe energi (mat og/eller drikke) hver 2.-3. time. Gjerne mindre porsjoner, heller hyppigere. Totalt 3-4 hovedmåltider daglig (Frokost, lunsj, middag, kvelds) samt 1-3 mellommåltider etter behov. Ta flere mellommåltider dersom hovedmåltidene er små. Nattfasten bør ikke overstige 11 timer. Det vil si tiden fra kveldsmåltidet til neste måltid om morgenen:

Illustrasjonen ovenfor viser anbefalte måltider og når man bør ta disse for å unngå mindre enn 11 timers nattfaste. Det øverste eksempelet viser et typisk feil eksempel på hvordan man lett kan få over 16 timers nattfaste. Les mer om hvordan man ved å redusere den lange nattfasten kan få bedre ernæringsstatus HER.

Drikk nok !

Drikker vi for lite, får kroppen for lite væske til å kunne opprettholde alle sine livsviktige funksjoner. I tillegg blir blodvolumet vannvårt mindre. Resultatet kan føre til symptomer som kvalme, svimmelhet og konsentrasjonsvansker. Det er derfor viktig å sikre at væskebehovet dekkes.

I gjennomsnitt regner vi med at en voksen person trenger 2 – 2 ½ liter væske hver dag.

En stor del av denne væsken får vi gjennom kosten. Men resten må innta i form av ren drikke. Ved å drikke tilstrekkelig kan man derfor dekke væskebehovet.

Eldre er i risikogruppe når det gjelder faren for uttørring. Dette kommer av at eldre mennesker ofte er mindre og har lavere kroppsvekt enn andre mennesker. På grunn av kroppsstørrelsen skal det derfor mindre til før eldre får symptomer på uttørring enn unge og middelaldrende. Mange eldre klager også over dårlig apetitt. De verken spiser eller drikker noe særlig. Når de drikker, føler de ofte at vannet fyller opp magen og bidrar til at de får enda mindre lyst på mat. Dette kan man forebygge ved å oppmuntre de eldre til å drikke mer mellom måltidene. Og det kan være lurt å sørge for at eldre har fristende drikke lett tilgjengelig.

Se kostråd for underernærte for mer info om hvordan opprettholde og/eller øke vekten.

 

Vital ernæring har gode alternativer for småspiste, som kan bidra til å dekke behovet for næringsstoffer.  Se utvalget her: 

 

Beriking: 

Tilsettes i mat og drikke når man ønsker å øke protein- og energiinnholdet i maten man lager selv. 

produkter næringstett mat , energiplus

Energiberiking

For-lite_symbolEnergi-Plus er et smaksnøytralt karbohydratpulver, som kan bidra til å øke energiinntaket.

proteinplus_1,5kg

Proteinberiking

For-lite_symbolProtein-Plus er et proteinpulver av myseprotein. Proteinet er av høy kvalitet, smaksnøytralt og kan enkelt tilsettes mat og drikke.