behandling

er jeg underernaert

Screening – er jeg underernært?

by Vital ernæring • mars 12, 2018

Hvordan vet man om man er underernært? Det finnes en rekke tester som din lege kan foreta, men det er også lett å finne ut av det selv.

En tommelfingerregel sier at man er underernæring hvis man har mistet ca 10 % av sin normale vekt ila de siste 3-6 måneder eller ca 5 % de siste 2 måneder.


Mat for eldre og syke

Mat for eldre og syke. Næringstett dagsmeny.

by Vital ernæring • august 9, 2017

Mat for eldre og syke har andre krav til næring enn for friske voksne. Spesielt kan det være vanskelig om vedkommende er småspist eller har dårlig matlyst.

En dagsmeny for eldre bør inneholde mindre måltider som består av næringstett mat med fokus på proteiner og fett. Det er også viktig å drikke nok for å opprettholde kroppens livsviktige funksjoner.


tiltak mot overmedisinering

Tiltak mot overmedisinering øker appetitten

by Vital ernæring • mai 30, 2017

Tre eksempler som viser at tiltak mot overmedisinering har god effekt. Eksempel 1. tiltak mot overmedisinering: Demenshjemmet Dagmarsminde i Danmark har faset ut bruk av antipsykotika og alle beroligende medisiner. I samarbeid med de pårørende ble det enighet om at en skulle utfase denne typen medisin. De første legene Dagmarsminde kontaktet var skeptiske. Argumentene var at […]


hjerneslag ernæring

Kosthold etter hjerneslag. Ernæringssituasjonen kan endres som følge av et hjerneslag.

by Vital ernæring • januar 19, 2017

Opptil 80 % av slagspasienter utvikler tygge- og svelgevansker (dysfagi), noe som medfører en drastisk endring i kosthold etter hjerneslag ((Ha, L., Iversen, P. O., & Hauge, T. (2008). Ernæring til eldre med akutt hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen, 128, 1946-50)). Risikoen for underernæring øker og det er avgjørende at man tar hensyn til de endringene som […]


overmedisinering og eldre

Legemiddelgjennomgang er viktig for å forebygge og behandle underernæring.

by Vital ernæring • januar 6, 2017

Overmedisinering og eldre Legemidler er et viktig medisinsk tiltak både som forebygging og behandling av ulike tilstander, og kan forbedre både helse og livskvalitet. Legemidler brukes på alle nivåer i helsetjenesten. Det er viktig at legemiddelet som gis har ønsket effekt og gir god helsegevinst veid opp mot eventuelle bivirkninger. Mange eksperter mener det foreligger […]


Rettningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

by Vital ernæring • februar 9, 2016

Forebygging og behandling av underernæring har blitt et viktig tema innen helsevesen. Ansvaret for å forebygge, avdekke og behandle underernæring ligger hos ansatte på sykehus og sykehjem. De trenger ofte hjelp til å vite hvordan de skal gå frem på en riktig måte. Derfor utvikler Helsedirektoratet rettningslinjer som omfatter anbefalinger om identifisering og behandling av […]