Tre eksempler som viser at tiltak mot overmedisinering har god effekt.

Eksempel 1. tiltak mot overmedisinering: Demenshjemmet Dagmarsminde i Danmark har faset ut bruk av antipsykotika og alle beroligende medisiner.

I samarbeid med de pårørende ble det enighet om at en skulle utfase denne typen medisin. De første legene Dagmarsminde kontaktet var skeptiske. Argumentene var at beboerne har det bra. De byttet til et legesenter som var med på tankegangen. Beboerne får nå mer struktur, berøring og fellesskap.

Lege Joachim Nordahl hos Gribskov lægecenter sa ja til å bli med på utfasingen av flere grunner. Han ble beboernes fastlege og fikk vite alt om Dagmarsmindes filosofi.

– Sett fra et legefaglig ståsted, er dette viktige faktorer for å lykkes. Jeg må kjenne alle, samt vite hva sykehjemmet står for. Når en har fått medisin i noen år, kan det godt påvirke demente negativt, kognitiv sett. Som lege synes jeg derfor det er viktig å forsøke å fase ut medisin som et tiltak mot overmedisinering.

Det ble laget en individuell plan for alle. Sju personer hadde fått mye beroligende, antipsykotika, smertestillende og sovemedisin. De andre tre andre noe mindre beroligende.

Vi trappet langsomt ned, ett preparat av gangen. Vi har ikke sett noen negative reaksjoner, tvert imot. Både kognitivt og fysisk er det blitt bedring.

Nordahl understreker på det sterkeste at en skal ikke trappe ned bare for å trappe ned. Det har gått bra på Dagmarsminde, men det er ikke tilfeldig. Jeg vet at andre sykehjem har forsøkt uten å lykkes like godt. Det er fordi medisin må erstattes med andre tilbud.

På Dagmarsminde har de gode måter å stimulere beboerne på, mange tilbud, tett kontakt med alle og rammer som kan håndtere en utfasing. Det er hele pakken de tilbyr som gjør at det fungerer. En kan ikke nødvendigvis konkludere med at utfasingen alene skaper endring, men den er helt klart med på å gjøre beboerne bedre.

Teksten i dette avsnittet er hentet fra artikkel i Sykepleien HER

 

Eksempel 2 . tiltak mot overmedisinering: Bekkelaget sykehjem har ca 65% færre legemidler mot landsgjennomsnittet. 

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard hadde en opptelling ved sykehjemmet hun jobber, og fant at hennes pasienter i gjennomsnitt står på 2,8 faste legemidler, inklusiv kremer, avføringsmidler og øyedråper.

Bruusgaard forteller at hun har hatt et spesielt fokus på medisinbruken for sine pasienter i flere år. «Erfaringen min er at vi kan fjerne mange medisiner uten at det skjer noe som helst med pasienten.»

Brussgaard mener at ved å jobbe tverrfaglig med miljørettede tiltak, kan mange problemer løses uten å gå til medisinskapet. Det er mye som kan vurderes før en pille: Kommer søvnløsheten av at det er for varmt på rommet? Blir ryggsmertene bedre av en tilpasset pute i ryggen? Er det noe fysioterapeuten kan gjøre? Trenger pasienten først og fremst noen å snakke med?

Teksten i dette avsnittet er hentet fra artikkel i Sykepleien HER

 

Eksempel 3. tiltak mot overmedisinering: Kroken sykehjem, 50% reduksjon i medikamentbruk

Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms, gjennomførte prosjektet “Medikamentbruk i sykehjem” i 2008. Målet var å redusere medikamentbruken på to av avdelingene med 30 %. Samtidig skulle pasientene få det bedre, være mer våkne og ha færre bivirkninger av unødvendige medikamenter. Resultatet ved prosjektets slutt var en reduksjon i medikamentbruken på 55 %.

Les hele rapporten her

 

Krav til legemiddelgjennomgang

På Høyres kommunalkonferanse september 2016, lanserte helse- og omsorgsministeren en pakke for bedre eldreomsorg. For å redusere komplikasjoner knyttet til overmedisinering og eldre vil Regjeringen nå bl.a lovfeste krav til legemiddelgjennomgang i sykehjem. Alle forsøk har vist at det gir bedre livskvalitet for de eldre og lavere kostnader for kommunene. ((Kommunikasjonavdelingen i Høyre. (2016). Slik vil Høyre gjøre eldreomsorgen bedre. Hentet fra: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2016/slik-vil-hoyre-gjoere-eldreomsorgen-bedre/))