Man har krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi. Alle personer med dysfagi har krav på behandling av denne typen. Dette er kommunens ansvar.

Dersom ikke kommunen kan tilby behandling, kan det søkes rekvisisjon fra Helfo for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped.

Her er søknadsskjema for logoped i Oslo Kommune. -HER  

Les mer om hvordan du får dekket utgiftene til logoped ved dysfagi – Helfo- HER

 

National Foundation of swallowing disorder er en internasjonal foreningen for fagpersoner, pårørende og pasienter med dysfagi. Deres hjemmeside har mye informasjon på ulike nivåer. Bla har de et program for øvelser som anbefales for å forbedre svelgefunksjonen, de har webinarer, nyhetsbrev og gruppesamtaler over internett. NFOSD sin målsetning er å forbedre livskvaliteten for personer som sliter med å svelge. Les mer på deres hjemmeside HER