dysfagi symptomer

Henvisning til logoped

Krav på hjelp og henvisning til logoped ved tegn til dysfagi

by Vital ernæring • April 10, 2017

Alle har rett til å få henvisning til en logoped hvis det oppstår en mistake om dysfagi. Du kan enten få behandling hos din kommune eller hos en privat logoped dersom kommunen ikke har tilstrekkelig tilbud.

Les mer om hvor du kan søke og hva slags utgifter du har rett til å få dekket.


Tegn og symptomer på dysfagi

Tegn og symptomer på dysfagi. Avdekk dysfagi på et tidlig stadie.

by Vital ernæring • December 5, 2016

Dersom man vet mer om tegn og symptomer på dysfagi, vil man raskere kunne avdekke dysfagi og eliminere eller forhindre de negative konsekvensene. Listen med tegn og symptoper på disfagi er lang, og de kan ligne på andre sykdommer. Derfor skal kliniske bedømmelser gjøres av et utvalgt personal eller logoped.