En viktig bok om barn og spisevansker.

Mange foreldre opplever at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Denne boken om barn og spisevansker er en omfattende og viktig informasjonsbok med tekst, foto og illustrasjoner på 280 sider.

Barn og spisevansker

Boken vil bidra til å øke kunnskapen om spisevansker hos barn, både hos foreldre, og helsepersonell, og kan bidra til at foreldre og barn får den hjelpen de trenger.

Boken er delt i tre deler. Forfatterene av bokens første del er anerkjente norske fagpersoner med stor kunnskap og lang erfaring om dette tema. Den andre og tredje delen består av brukererfaringer og den siste delen inneholder 23 personlige historier skrevet av bl.a 3 unge tidligere “knappebarn” og 20 foreldre til barn med spise- og ernæringsvansker. Boken er gratis, du betaler kun porto og omkostninger, kr. 200.-

1. BESTILL BOKEN
Send mail til: post@knappenforeningen.no
SKRIV : Navn, adresse, tlf., mail, skriv antall medlemmer i familien
OBS! Er det barn over 15 år i familien, må barnet ha godkjent medlemsskapet i foreningen.

2. MOTTA OG BETAL FAKTURA
på kr. 200.- per bok som dekker porto og omkostninger.

3. MOTTA BOKEN
Når du har betalt fakturaen, sendes boken til din adresse.

PS. Er du ikke medlem, så meld deg gjerne inn i foreningen:
post@knappenforeningen.no / www.knappenforeningen.no