Lav vitamin D -konsentrasjon er sterkt assosiert med dårligere muskelfunksjon og fysisk svekkelse over tid ((Vitamin D status predicts physical performance and its decline in older persons. Wicherts et al., J Clin Endocr Metab. 2007))

Hva er vitamin D

Vitamin D er i realiteten ikke et vitamin. Vitamin D er produsert av planter og fra kolesterol i kroppen etter eksponering fra solen. Vitaminet blir omdannet til et hormon som inngår i nært samarbeid med skjoldbruskkjertelen. Det er også kjent som provitamin D som påvirker hormonbalansen og mye i kroppen er avhengig av blant annet D-vitamin.

Vitamin D er nødvendig for at kalsium skal tas opp fra tarmen, det regulerer nivået av kalsium i blodet og bidrar til reabsorpsjon av kalsium i nyrene. Dette vitaminet har derfor en viktig funksjon i oppbygging og opprettholdelse av skjelettet..

Prevalens vitaminmangel

En norsk rapport som analyserte D-vitaminstatusen de siste 30 årene hadde denne oppsummering om hvilke del av befolkningen som lider av D-vitaminmangel:  ((Vitamin D status in the Norwegian population, Holvik, K, The Norwegian Academy of Science and Letters, 2008))

  • 0% hos friske hjemmeboende kvinner og menn >70 år (mai-januar) Meyer 2004
  • 16% hos friske eldre hjemmeboende menn og kvinner 70-90 år Aksnes 1989
  • 21% hos kvinner på sykehjem Meyer 2002
  • 59% hos pakistanske kvinner og menn Meyer 2004

Sammenheng vitamin D og muskelstyrke

Tilstrekkelig med vitamin D hjelper muskel protein syntesen og reduserer betennelse, noe som vil bedre muskelstyrken, kraft og balanse ((Nordic council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity (5. utg.). København: Nordisk Ministerråd)). Med alderen blir kroppen mindre i stand til å lage vitamin D gjennom soleksponering (det tar fire ganger så lang tid på personer over 60).

 

Sammenheng mellom med lårhalsbrudd

Lavt D vitamin nivå er risikofaktor for lårhalsbrudd.  Et norsk studie (n=1175) fant 38% økt risiko for hoftebrudd hos men og kvinner 65-79 år med for lavt- D-vitamin nivå.((Serum 25 HydroxyVitamin D Concentrations and the Risk of Hip Fractures…; Cauley et al., Ann Intern Med. 2008)) ((Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D predict hip fracture in the elderly….Holvik K. J Clin Endocrinol Metab. 2013)) ((D-vitamin og kalsiumtilskudd kan stabilisere/øke beintetthet.)) ((Vitamin D3 and Calcium to Prevent Hip Fractures in Elderly Women. Chapuy et al., NEJM. 1992)) 

Sammenheng med benskjørhet

Benskjørhet eller osteoporose kan oppstå når kroppen ikke lager nok nytt ben eller når for mye gammelt ben brytes ned av kroppen. Det kan også være en kombinasjon av begge mekanismene.

Vitamin D gjør det mulig for kroppen å absorbere kalsium fra tarmen, noe som er nødvendig for normal benutvikling. D-vitaminet styrer også kalsium og fosfor i blodet, noe som indirekte tillater nye ben å mineralisere seg og bli harde. Mangel på dette vitaminer kan føre til tap av benmasse og redusert muskelfunksjon.

Omtrent 30% av kvinner får benskjørhet4 etter menopausen. Redusert østrogennivå er en av faktorene som kan bidra til osteoporose. Andre risikofaktorer kan være kosthold, alkohol, røyking, stoffskiftesykdommer, revmatiske sykdommer, lav aktivitet og langvarig bruk av medikamenter som inneholder kortikosteroider. Ved å reduserer risikofaktorene og ta tilskudd av kalk og D-vitamin kan en delvis forebygge benskjørhet. Det finnes også behandling som forebygger bennedbrytning og – oppbygging ((Store medisinske leksikon, medisin, bevegelsesapparatet, ortopedi, benskjørhet (18.7.17)))

Les mer om sammenhengen mellom D-vitamin og benskjørhet HER. 

Eldre er mindre i stand til å omsette Vitamin D

Mange eldre mennesker tilbringer mindre tid utendørs. D-vitaminmangel er spesielt vanlig blant beboere i eldreomsorgen ((Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S)). Når du blir eldre, produserer huden din mindre D-vitaminer når du er i solen.

I tillegg blir kroppen mindre i stand til å omsette (metabolisere) vitamin D. Eldre har en reduksjon i produksjonen av vitamin D3. Hos en 70 åring reduseres vitamin D3-syntesen i huden med ca. 75 %((Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81)) ((Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S)). Mange eldre mennesker tilbringer mindre tid utendørs. D-vitaminmangel er spesielt vanlig blant beboere i eldreomsorgen((Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81)) ((Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S)).

Anbefalt inntak

Eldre og de som er lite ute i dagslys bør få tilskudd med vitamin D for å oppnå anbefalt inntak på 10μg per dag for voksne, og 20μg per dag for eldre. ((Helsedirektoratet, Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, side 20 )) Det er dobbelt så høye doser som anbefales for resten av befolkningen. 

Vitamin D er fettløselig og lagres i nyrene. Derfor er det viktig at gjennomsnitts inntaket over tid ikke er for høyt.

Les også sammenhengen mellom D vitamin og Sarkopeni HER