Helsedirektoratet laget anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse.

Anbefalingene legger stor vekt på den helsemessige betydningen av helheten i kostholdet og det totale fysiske aktivitetsnivået. ​Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og type 2-diabetes.  Anbefalingene om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet sikte på å minske risikoen for disse sykdommene som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting.

Anbefaling om fysisk aktivitet for eldre

Et utdrag av anbefalingene for fysisk aktivitet for eldre er gitt i illustrasjonene nedenfor. Styrketrening er spesielt nyttig for å vedlikeholde muskelstyrke, og eldre anbefales et variert og progressivt styrketreningsprogram. 3)

anbefalinger trening for eldre

anbefalinger styrkeøvelser

Anbefaling om kosthold for eldre

Anbefalingene sier hovedsakelig at eldre har et økt protein- og D-vitaminbehov i forhold sammenlignet med resten av befolkningen. Dette har sammenheng med at kroppen trenger mer proteiner og vitaminer på å vedlikeholde ben og muskler.

De nasjonale anbefalingene om redusert stillesitting er ikke oppfylt

I en kartleggingsundersøkelse Helsedirektoratet gjennomførte i 2017 kommer det frem at i aldersgruppen over 65 år oppfyller 34 prosent av kvinnene og 29 prosent av mennene anbefalingene for fysisk aktivitet.

I aldersgruppen 67–79 år var de vanligste aktivitetene blant dem som har vært fysisk aktive siste året var raske turer, skiturer, jogging og svømming.

I aldersgruppen over 65 år er det 15 prosent som oppfyller anbefalingene om muskelstyrkende aktivitet. Andelen av dagen som brukes i ro er uforandret blant eldre fra 2008–2009 til 2014–2015. De nasjonale anbefalingene om redusert stillesitting er dermed ikke oppfylt. Det finnes ingen data om andelen eldre som oppfyller anbefalingene relatert til fallforebygging. ((Helsedirektoratet, Statistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesitting, https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting)) Les mer om anbefalinger for fysisk aktivitet for eldre HER.

Les anbefalingene HER