Ernæringstrappen er et verktøy og modell for å systematisere ernæringsarbeid og prioritere ernæringstiltak. Laveste trinn tilsvarer tiltak på laveste og mest forebyggende nivå. Som ansatt i helse- og omsorgstjenesten er det viktig å arbeide systematisk og målrettet med ernæring. Med utgangspunkt i dette verktøyet innebærer det tverrfaglig samarbeid og god dialog med bruker, kolleger og pårørende.

Hensikten med ernæringstrappen

Hensikten er å forsinke eller forhindre fordyrende behandling ved å forebygge eller behandle underernæring. Trappen viser tydelig til at det er mange faktorer som kan ha sammenheng med ernæringsstatus og dermed også til tiltak på de ulike trinnene.

Ernæringstrappen

Bilde illustrerer hvilke kategori av produkter Vital Ernæring har spesialisert seg på. Kilde for ernæringstrappen: Kosthåndboken 2012

 

 

Se Oslo Kommune sin Veileder til «Ernæringstrappens fire nederste trinn» 

Last ned presentasjonsmateriale for Ernæringstrappen fra Oslo Kommune  

Trå lekkert-god praksis i trappens fire første trinn. En kompetansehevingspakke for pleie og omsorgssektoren. 

Ønsker du å holde deg oppdatert om og rundt forebygging og behandling av underernæring? Vi sender ut gjevnlig nyhetsbrev (du vil få informasjon om: relevante kurs, relevante artikler, relevante studier, produktinformasjon etc). Vi setter stor pris på om du deler denne artikkelen med andre.