tiltak

hvordan forebygge underernaering

Enkle tiltak som forebygger underernæring.

by Vital ernæring • mars 12, 2018

En god ernæringspraksis er avgjørende for et tilfredsstillende matinntak og henger klart sammen med hvordan forebygge underernæring ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012). Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet)).  Illustrasjonen nedenfor viser hva som bør inngå i ernæringspraksisen: Ernæringstrappen Det er utviklet en ernæringstrapp som viser hvilke tiltak som kan benyttes […]


ernæring og økonomi

Kostnadsbesparelser ved innføring av ernæringstiltak – Herlev Universitetssykeus.

by Vital ernæring • januar 3, 2017

Ernæring og økonomi henger tett sammen. Dette viser bl.a studie som er gjennomført på Herlevs universitetssykehus.  Kan spare 20,6 millioner danske kroner på innføring av ernæringtiltak. Ernæring og økonomi Herlev Universitetssykehus utviklet et testprosjekt for å sikre at eldre innlagte pasienter i ernæringsmessig risiko skulle få i seg tilstrekkelig med næring på sykehuset ((Skjødt, M. (2016, […]


Ernæringstrappen

Ernæringstrappen og underernæring

by Vital ernæring • februar 10, 2015

Ernæringstrappen er et verktøy og modell for å systematisere ernæringsarbeid og prioritere ernæringstiltak. Laveste trinn tilsvarer tiltak på laveste og mest forebyggende nivå. Som ansatt i helse- og omsorgstjenesten er det viktig å arbeide systematisk og målrettet med ernæring. Med utgangspunkt i dette verktøyet innebærer det tverrfaglig samarbeid og god dialog med bruker, kolleger og […]