Ernæring og økonomi henger tett sammen. Dette viser bl.a studie som er gjennomført på Herlevs universitetssykehus. 

Kan spare 20,6 millioner danske kroner på innføring av ernæringtiltak.

Ernæring og økonomi

Herlev Universitetssykehus utviklet et testprosjekt for å sikre at eldre innlagte pasienter i ernæringsmessig risiko skulle få i seg tilstrekkelig med næring på sykehuset ((Skjødt, M. (2016, 25 januar). På Herlev Hospital er gourmetmad og diætister løsningen på underernæring. Forbrug og Liv. Hentet fra: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3031389/paa-herlev-hospital-er-gourmetmad-og-diaetister-loesningen-paa-underernaering/)). Prosjektet gikk ut på å tilby underernærte pasienter, små delikate matporsjoner og oppfølging fra Kliniske ernæringsfysiolog. Det ble utviklet en serveringsvogn som pasienten kunne få servert fristende måltider fra døgnet rundt. Konseptet ble innført på fem ulike avdelinger. Les mer om prosjektet Herlevs Herligheter HER

 

ernæring og økonomi

Før prosjektet startet i 2011, fikk ca. 30 % av de underernærte pasientene nok næring. Etter innføring av konseptet, var 66 % av pasientene tilstrekkelig ernært. Etter at ernæringsfysiologer ble tilknyttet prosjektet viste tallene at pasientene fikk dekket opp mot 100 % av sitt behov.

Jmf artikkel i Forbrug og Liv kostet prosjektet 1,5  Danske kroner og da var det kun 25-30 pasienter som fikk tilbud om matkonseptet, samt tett kontakt med klinisk ernærigsfysiolog. Skulle de innført ordningen for alle pasientene på sykehuset ville tilbudet ha kostet 3,5 millioner danske kroner. Overvevisende tall som viser at ernæring og økonomi er sterkt knyttet sammen. 

Potensielle innsparinger

Vi i Vital Ernæring ønsker å se på hva dette prosjektet kan gi av potensielle innsparinger:

Forutsetninger:

Antall døgnopphold: Jmf Herlev Universitetssykehus har de ca 130.000 pasientdøgn hver år.

Definisjon døgnopphold: Opphold hvor overnatting finner sted på sykehus eller hvor overnatting var planlagt ved innleggelse

Kostnad pr ett ekstra liggedøgn: 10 418 kr x 60 % = 6.251,- ((Juul, H. J. (2010). Forebygging og behandling av underernæring 
Potensial for kostnadsbesparelser?  Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo)).

Andel underernært:  Studier  viser at ca  30% av disse vil dra nytte av dette tilbudet, dvs 39.000 pasienter.

Kostnad pr liggedøgn: 6.251,- ((Juul, H. J. (2010). Forebygging og behandling av underernæring 
Potensial for kostnadsbesparelser?  Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo))

Gjennomsnittlig liggetid: 3 dager

Liggetiden for de som blir diagnostisert og behandlet for underernæring kan reduseres med ca 20 %. De underernærte pasientene oppnår én dag kortere liggetid på grunn av målrettet ernæringsbehandling ((Juul, H. J. (2010). Forebygging og behandling av underernæring 

Potensial for kostnadsbesparelser?  Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo)).

Vi anvender forutsetningene i regnestykket til Helsedirektoretat om besparelser for forebygging av underernæring (se her)

Utregning

  • Antall pasienter som får redusert liggetiden med ett døgn: 39.000 pasienter x 20 % = 7.800 pasienter pr år.
  • Besparelse pr pasient /dag:   døgnpris x 3 døgn x 30%  -> 6251 x 3 x 30% = 619,-
  • Besparelse totalt /år : Besparelse pr pasient x antall definert som underernært -> 619 x 39.000= 24.135.11,-
  • Tiltakskostnad pr pasient: Tiltakskostnad / antall underernært -> 3.5 mill/39.000= 89,74
  • Tiltakskostnad totalt /år: 3.5 mill

Sykehuset vil kunne spare 20,6 millioner danske kroner!