kostnadsbesparelser

ernæring og økonomi

Kostnadsbesparelser ved innføring av ernæringstiltak – Herlev Universitetssykeus.

by Vital ernæring • januar 3, 2017

Ernæring og økonomi henger tett sammen. Dette viser bl.a studie som er gjennomført på Herlevs universitetssykehus.  Kan spare 20,6 millioner danske kroner på innføring av ernæringtiltak. Ernæring og økonomi Herlev Universitetssykehus utviklet et testprosjekt for å sikre at eldre innlagte pasienter i ernæringsmessig risiko skulle få i seg tilstrekkelig med næring på sykehuset ((Skjødt, M. (2016, […]


underernæring kostnader

Underernæring – kostnader for samfunnet

by Vital ernæring • januar 3, 2017

Underernæring kostnader – har en rekke uheldige helsemessige konsekvenser for enkeltindivider ((Stratton, R. J., Green, C. J. & Elia, M. (2003). Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI)) og store økonomiske konsekvenser for samfunnet ((Elia, M. (2006). Nutrition and health economics. Nutrition, 22(5), 576-578)). «The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition» (BAPEN) fant at om […]


Kostnadsbesparelser

Norske sykehus kan spare 800 millioner ved å forebygge underernæring

by Vital ernæring • februar 22, 2016

Det er gjennomført beregninger av tiltakskostnader med utgangspunkt i en sykehussetting ((Juul, H. J. (2010). Forebygging og behandling av underernæring. Potensial for kostnadsbesparelser? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo)). Denne oversikt er vist i tabell 1. Tabell 1: Beregning av tiltakskostnader. Tabell 1 viser at tiltakskostnader knyttet til en pasient vil koste 190 kr per […]