ernæring eldre

Mat for eldre og syke

Mat for eldre og syke. Næringstett dagsmeny.

by Vital ernæring • august 9, 2017

Mat for eldre og syke har andre krav til næring enn for friske voksne. Spesielt kan det være vanskelig om vedkommende er småspist eller har dårlig matlyst.

En dagsmeny for eldre bør inneholde mindre måltider som består av næringstett mat med fokus på proteiner og fett. Det er også viktig å drikke nok for å opprettholde kroppens livsviktige funksjoner.


Hvem bor anvende proteinberiking

Underernæring blant hjemmeboende eldre er utbredt.

by Vital ernæring • februar 24, 2017

Selv om de fleste eldre som bor hjemme klarer seg bra, viser studier at underernæring blant hjemmeboende eldre er mer utbredt enn man skulle tro. I en prevalensstudie fra Oslo og Bærum med 340 hjemmeboende eldre var 46 % underernært eller i risiko for underernæring ((Sørbye, L. W. (2003). Hjemmetjenester til eldre–i Bærum og Ullern. Sammenlignende data […]


Appetitten blir ofte redusert ved alderdom – om kroppens fysiologiske endringer

by Vital ernæring • januar 16, 2017

  Når vi vet om årsak til dårlig appetitt er det enklere å gjøre noe med det. Mange eldre har dårlig appetitt og er særlig vanlig blant hjemmeboende eldre, og eldre på sykehjem og/eller sykehus. Det kan føre til vekttap, dårligere helse og i verste fall føre til økt dødelighet. Nedoverbakke fra ca 75 år.. Aldring […]


overmedisinering og eldre

Legemiddelgjennomgang er viktig for å forebygge og behandle underernæring.

by Vital ernæring • januar 6, 2017

Overmedisinering og eldre Legemidler er et viktig medisinsk tiltak både som forebygging og behandling av ulike tilstander, og kan forbedre både helse og livskvalitet. Legemidler brukes på alle nivåer i helsetjenesten. Det er viktig at legemiddelet som gis har ønsket effekt og gir god helsegevinst veid opp mot eventuelle bivirkninger. Mange eksperter mener det foreligger […]


ernæring og økonomi

Kostnadsbesparelser ved innføring av ernæringstiltak – Herlev Universitetssykeus.

by Vital ernæring • januar 3, 2017

Ernæring og økonomi henger tett sammen. Dette viser bl.a studie som er gjennomført på Herlevs universitetssykehus.  Kan spare 20,6 millioner danske kroner på innføring av ernæringtiltak. Ernæring og økonomi Herlev Universitetssykehus utviklet et testprosjekt for å sikre at eldre innlagte pasienter i ernæringsmessig risiko skulle få i seg tilstrekkelig med næring på sykehuset ((Skjødt, M. (2016, […]


underernæring kostnader

Underernæring – kostnader for samfunnet

by Vital ernæring • januar 3, 2017

Underernæring kostnader – har en rekke uheldige helsemessige konsekvenser for enkeltindivider ((Stratton, R. J., Green, C. J. & Elia, M. (2003). Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI)) og store økonomiske konsekvenser for samfunnet ((Elia, M. (2006). Nutrition and health economics. Nutrition, 22(5), 576-578)). «The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition» (BAPEN) fant at om […]


proteinbehov

Anbefalt proteinbehov for eldre og syke.

by Vital ernæring • januar 2, 2017

Fysisk inaktive voksne har et proteinbehov på ca. 30 gram protein av høy kvalitet per måltid for å stimulere proteinsyntesen best mulig ((Peter Schouw Andersen, P. S. (februar 2014). Protein er ikke bare protein. Diætisten. Hentet fra: http://www.diaetist.dk/media/198437/7175%20Di%C3%A6tisten%20nr%20127_s1-3.pdf)). Dersom inntaket av protein er høyere enn behovet, vil overskuddet av protein bli brukt som energikilde ((Weijs, P. J., Cynober, […]


Hvem bor anvende proteinberiking

Forekomst av underernæring blant eldre

by Vital ernæring • august 9, 2016

Resultater fra utalige studier viser det samme: eldre som er innlagt på sykehus, bor på sykehjem eller er tilknyttet hjemmetjenesten er i større fare for å bli underernæring sammenlignet med yngre generasjoner.

Mellom 45% og 56% av eldre som tilbringer lenger perioder på sykehus er eller står i fare for å bli underernært.


mat for syke

Mat for syke. Forslag til næringstett dagsmeny.

by Vital ernæring • februar 10, 2015

Å sikre et tilstrekkelig inntak av mat for syke kan være vanskelig. Mat for syke har andre krav til næringsammetning enn for friske voksne. Vanligvis har du ikke den helt store appetitten når du man er syk, men det er viktig å få i seg næring. Studier viser at i løpet av feberperioden fungerer kroppens immunsystem mye bedre […]


e-læringsprogram innen ernæring

E-læringsprogram innen ernæring for helsepersonell

by Vital ernæring • november 25, 2014

I Buskerud har de laget et meget bra e-læringsprogram innen ernæring, for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner. Små videosnutter med forskjellige temaer og utfordringer. Det finnes flere videoer under hvert tema. Målsettingen med e-læringsprogrammet er å styrke kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, samt lavterskel tiltak innen psykisk helse i kommunene. God […]